Brugeraftale med FrederiksborgCentret

HGI Bordtennis (HGI) har med virkning fra 1. september 2006 indgået en brugeraftale med FrederiksborgCentet (FBC) om brugen af klublokalet og idrætslokalet i Frederiksborghallen.
Der er indgået tilsvarende brugeraftaler med de andre nye idrætsbrugere på 1 etage. Aftalerne er udarbejdet i et samarbejde mellem brugerne, FrederiksborgCentret, HSI og Hillerød Kommune.
Hovedpunkterne fra aftalen vil jeg beskrive nedenfor.
Lokaliteterne indklusiv omklædningsrum stilles vederlagsfrit til rådighed for HGI i den tildelte tid. Denne tid aftales en gang om året. Det er muligt for FBC i nærmere fastlagt omfang at aflyse træningstid i idrætshallen til fordel for andre aktiviteter, som FBC ønsker skal foregå i lokalet. Tilsvarende kan HGI også efter aftale benytte lokalerne ud over de aftalte tider til egne aktiviteter ikke forbundsaktiviteter (som landsholdslejre). Uden for brugstiden er lokalerne aflåst. En begrænset del af medlemsskaren kan mod betaling af et depositum modtage en elektronisk nøgle til lokalerne.
Alt inventar i lokalerne bortset fra køkkenelementerne i klublokalet er HGI ́s ejendom.
Fortæring herunder drikkevarer til videresalg skal købes gennem FBC til særligt aftalt pris (som til kegleturneringen). HGI har dog fået lov til at fortsætte sliksalg.
HGI må ophænge reklameskilte i idrætshallen, som dog skal kunne nedtages af FBC, hvis FBC skal bruge hallen. HGI kan vederlagsfrit låne materiel som f.eks. borde og stole til kegleturneringen efter ansøgning, hvis FBC ikke selv skal benytte materiellet.
HGI og gæster kan gøres ansvarlige for skader på FBC ́s ejendom efter Dansk Rets almindelige erstatningsregler. Tilsvarende er FBC erstatningsansvarlig over for HGI ́s ejendom ved lån af dette. HGI skal selv forsikre (tyveri) sit eget inventar/materiel.
HGI må to gange om året afholde indtægtsgivende kegleturnering i lokalerne. Der er ingen begrænsninger i afholdelse af interne arrangementer som juleturneringer og klubmesterskaber m.m. Private arrangementer tillades ikke.
Aftalen løber, hvis den ikke misligholdes af en af parterne, til den opsiges af en af parterne. Opsigelsesvarslet er 12 måneder. HGI har rengøringspligten i klublokalet, men vi har ind til videre aftalt med FBC, at FBC udfører rengøringen.
Som medlemmerne kan se, er der siden indflytningen kommet nyt inventar i klublokalet sponseret af vor kasserer og masser af skabe og limbord med emhætte, som forventes tilsluttet til udsugningskanalen i nær fremtid, så nu har vi (bestyrelsen) en klar forventning om, at alle medlemmer medvirker til at der altid er ryddeligt i vore dejlige nye lokaler.
Af Jørgen Schultz