Skades- og afbudsramt førstehold klarede skærene

Lørdag den 25. februar skulle 1. pladsen i 1. division forsvares, da vi skulle op imod Amager og Rønde, som begge ligger under nedrykningsstregen.
Af de 5 spillere på artikelbilledet, var kun Jesper Møller og Andreas Engblom på holdkortet denne gang!
Daniel var i Safir, og på tilskuerpladserne sad hele skadesbænken bestående af Stefanie, Peter og mig. Holdet bestod derfor af Andreas Engblom, Jesper Møller, Jacob Reuther og Niclas Almström, hvor sidstnævnte fik sæsondebut for Hillerød, selvom han tidligere har spillet elitedivision for Hillerød for 14 år siden!
Vi kom godt fra start ved at Andreas slog Micki Herskind 3-0 og Reuther vandt 3-1 over Filip Karlsson. Niclas tabte desværre 3-1 til Linus Svensson, og da Møller smed en 2-1 og 9-2 føring mod Michael Pedersen, så var der pludselig spænding i holdkampen ved 2-2. Herfra trak Hillerød dog fra.
Andreas gjorde kort proces mod Linus, Niclas slog Micki 3-1, og Reuther afsluttede kampen med 3-1 over Michael. En 5-2 sejr og humøret var fortsat høj.
2. kamp mod Rønde var en af de hurtigste, som jeg har oplevet. 5-0 og 15-3 i sæt, og så var holdkampen ellers slut.
Værd at bemærke fra holdkampen var, at Jesper ”utilfreds” Møller fandt lidt af sine gamle storform tilbage og slog Jakub Dorocinski, der ligger nr. 1 på toplisten. Fornøjelse at se, at selvom der er 4 afbud på holdet, så resulterer det stadig i 2 sejre!
Særligt må man nok give Jacob ”4.mand” Reuther et lille skulderklap, dels ved at træde til med meget kort varsel, og dels at han fortsat er ubesejret i 1. division med 5/5 sejre!
Af Casper Tingleff

Bestyrelsens beretning ved Generalforsamling i HGI Bordtennis 2017

Beretning for foreningsåret 2016 ved Generalforsamling i HGI Bordtennis torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 i FrederiksborgCentret.


Bestyrelsens beretning for 2016 udfra klubbens 4 overordnede rammer.
Helt overordnet har det været et godt år, hvor vi beviste, at vi er en af Danmarks bedste klubber på flere måder. Meget synlige til stævner i alle aldre, gode sportslige resultater, mange aktiviteter og godt sammenhold. Et år præget af nye store (men sjove) ressourcekrævende aktiviteter og fornuftig økonomi.

Organisation

Medlemmer

Vi har netop indrapporteret medlemstal for 2016.
Reglen er, at man skal have betalt kontingent og været aktiv i minimum 3 måneder i 2016 (så er man e.g. meldt ud i sommer, tæller man med).
Vi har fastholdt vores medlemstal og er 215 medlemmer.
Medlemsfordelingen er forholdsvis stabil. Unge 0-18 år er i alt 106, og vi ser lille stigning i antal piger.

Sportschef og træning

Som en del af vores udviklingsplan var en af vores kritiske succesfaktorer at ansætte en sportschef. Vi fornyede en 1-årig aftale med Jesper Møller. Han har det overordnede ansvar for træning og sportslige resultater. Jesper har igen i år levet fuldt op til forventningerne og en del til.
Jesper har med sit fine netværk og talegaver formået at fastholde dygtige erfarne trænere og fået startet træningslejre op på tværs af klubber til gavn for vores unge men også bordtennis generelt. En opgave som normalt ville ligge i øbtu, men sportudvalget har vurderet, at kvaliteten ikke altid her har levet op til, hvad man kunne forvente og har derfor selv drevet denne ekstra træning.
Vi har stadigvæk træning i Skævinge, men afdelingen der kunne godt bruge til ekstra kræfter til promovering, så der kommer flere medlemmer.
Derudover har vi vores unge trænere. Jesper har også været god til at involvere motionister og spillere i træningen samt coaching til stævner. Han har været medvirkende til kulturen i klubben omkring strævner og klubture, hvor man bidrager og hjælper til fordi man vil og har lyst, uden nødvendigvis at få penge for det. Det er utroligt vigtigt i en klub med så mange ungdomsspillere som os.
Jesper har også selv stået for morgentræning om mandagen og afholdt SFO turnering. Jesper har fået mandagstræning for motionister op at køre med regelmæssig træner og rekord mange mandagsspillere i år. Oven i hatten er han selv fast spiller på 1. divisionsholdet, østserie holdet og veteran holdet.
Det eneste, som Jesper ikke er så god til, er at sige nej. Så derfor en opfordring til alle er, at når Jesper spørger om hjælp til en aktivitet, så sig ja. Det er lysten, der driver Jesper, og den skulle han gerne have fremover også.
Vores træning kører fint med de mange trænere. Motionistholdet har kapacitetsproblemer, og folk har spillet en del mere double end tidligere. Eneste træning, hvor der ikke har været fuld kraft hele året, har været elite senior spillerne. Men 1. holdet kan næsten ikke undgå oprykning til elitedivisionen, så helt tosset har det nok ikke været.
Ola Lindberg og Jesper møller har taget sig af morgentræningen med eliteklasserne på Byskolen og de af vore egne medlemmer, som vil møde op om morgenen.

Hillerød Elite, kommune og Team Danmark samarbejde

Vi er af Team Danmark, DBTU og Hillerød kommune udpeget som Team Danmark satsningsklub og derfor også en af de prioriterede elite idrætsgrene i Hillerød, og vi samarbejder med Hillerød Elite idræt.
Konkret har det betydet, at vores spillere på A-holdet (og udvalgte på B-holdet) :

 • Kan deltage i morgen træning sammen med Eliteidtrætsklasse elever (pt. 4 elever) + tilskud 20.000 kr
 • Kan deltage i fysisk træning mandag morgen med Mats Mejdevi (fysisk træner for f.ek.s Wozniacki, Peter Gade, Michael Maze etc.)
 • Har kunnet, hvis udvalgt, komme på mental træningskursus forløb
 • Har kunne deltage i tema aftenen – omkring ernæring
 • Kan stille krav til DBTU – f.eks. få landtræner til at køre et træningspas

Vi har tidligere være en del af et skoleprojekt i Hillerød kommune, men pga. økonomi har Hillerød kommune aflyst dette. Dog har flere skoler været forbi hallen og prøvet bordtennis i skoletiden.

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb.
Vi havde tidligt frafald fra bestyrelsen, da Betina Bechersdal og Lene Havsteen skiftede til Helsingør for at få et lukket hold der, og Rikke Salomonsen ønskede ikke at være med i bestyrelsen mere efter flere års tjeneste. Jørgen trådte som suppleant ind i bestyrelsen (igen).
Betyrelsesarbejdet har især været præget af nye aktiviteter, og som alt nyt har krævet en del arbejde for bestyrelsen, men også øvrige medlemmer.
Danish International, Ready for Rio og Mix match var på hver sin måde en succes.
Danish International og Ready for Rio kostede mange timers arbejde, også en stor økonomisk gevinst.
Mix match gav et lille overskud, men var en stor social succes for de voksne spillere i Danmark. Desværre havde vi ikke overfor Betina og Lene beskrevet FrederiksBorgcentrets præmisser for afholdelse af sådanne arrangementer godt nok, ligesom arbejdsindsatsen for klubbens medlemmer ikke helt svarede til indtægten, så til næste år arrangerres dette arrangement af Helsingør.
Vores kortsigtede 2016-2017 målsætninger var på nogle punkter meget ambitøse, men mange af disse er opfyldt, men vi kan stadigvæk gøre det endnu bedre.
Vi har også i år fortsat vores samarbejde med Frederiksborghallens administration om bogføring m.m. af afdelingens regnskab, og det har været en stor aflastning for klubbens kasserer. Dog skal vi arbejde på samarbejde og forbedre processer, tidsfrister og hvilken kvalitet og tid vi afleverer input til vores kasserer og til dem. Derudover har de hjulpet meget med arbejdkraft til afholdelse af vores arrangementer, lokale udlån og tryk af PR materiale.
Der har været en del hal aflysninger, men synes alligevel med god kommunikation har vi kunnet finde nødløsninger og enkelte gange også undgået aflysninger.
Vi har et meget aktivt ungdomsudvalg med Louis de Voss, Lone Simonsen, Helle Brodersen, Lars Svarrer, Anne-Marie Leth Simonsen, Jeanette Mejer og Ester Faria Peguenino-Hansen, som virkeligt har sørget for, at vore unge medlemmer kommer ud til stævner. Der er også i årets løb arrangeret fællesture til Århus, Odense og Helsingborg, pointstævner og pointjagt, julelejr i Hillerød, samt forældremøde.
Flere spillere har været på ture i udlandet til Sverige, England, og Tyskland.
Vi er synlige i hallen – alle ved nu, hvor Hillerød Lejren er.
seniorsiden kører det lidt mere af sig selv, så der ikke er så meget arbejde for seniorudvalget – DBTU ved Thomas Hjermind Jensen og ØBTU ved Kristian Pedersen. Det er dog senior motionisterne selv, der er kreative og aktive.
Vi kunne også godt bruge friske kræfter og nye ideer til senior udvalget.
I modsætning til sidste år havde vi rekord lille tilslutning til ØM Senior, og vi lånte klubpokalen for den mest vindende klub ud et år. Vi bør som en stor klub være bedre repræsenteret, men ØM trænger også til at få tilført mere prestige at deltage i. I år år blev Herre elite rækken aflyst, fordi der kun var en tilmeldning = Jesper Møller Hillerød.
Vi  har afholdt dame samling i en weekend, hvor alle landets divisionsspillere kom og spillede i Hal 1, ligesom der har være division og veteran samlinger.
Veteran afdelingen er flyvende, både +60 holdet samt veteran holdene hvor vi i år har haft 3 1/2 veteran hold : Veteran +40 DM rækken, +50 1 division og veteran A, samt 1 Dame Veteran 1 division hold. Ligesom vi havde 4 deltagere med til Veteran VM i Alicante.
Aktivitetsudvalget med Mark Zebitz og Mette Steen Frederiksen med hjælp fra en del andre har stået for årets afslutningsfest og uddelingen af FC- magasinet, som bordtennisafdelingen administrerer for FrederiksborgCentret, og hvor bordtennisafdelingen sørger for den ene uddeling. Vi fik ikke delt nogle reklamer ud, men har nu overtaget begge uddelinger. Med reklamer oveni kan det blive en endu større indtægt for klubben.
Uddelingen forløb godt i år, dog var der igen udfordringer med at finde frivillige og nogle måtte tage flere ruter.
Kegleturneringsudvalget Yngre kræfter i form af Lene Hjermind Jensen og Henriette Schönemann, dog stadigvæk med hjælp fra Tusse og Jørgen Schultz. Vi fik pænt overskud ved vores 2 kegle turneringer, vi kan dog stadigvæk godt have plads til endnu flere hold. Vi havde en okay medlemsopbakning, men det kræver dog mange ressourcer, og de yngste af vores medlemmer er for unge til at rejse kegler, så medlemmer og forældre opfordres til at svare hurtigt tilbage på mails med tider og opgaver, som de får eller selv finde en afløser.
Vi tjener også ca. 5-10.000 kr årligt på at leje banerne ud. Det rutinerede team : Tusse Shultz, Jesper Østergaard, Jørgen Schultz og Erik Christoffersen.
PR- og IT-udvalget  med Torsten Hansen som ansvarlig for udvalget er meget synligt, og både Mark Zebitz og Jørgen Schultz er en del af udvalget.
informationsniveauet er på det højeste niveau, som ingen klub i Danmark kan matche.
Live streaming lige fra 1. division herrer til serie 1. Informationerne på Facebook, hjemmeside, TV Skørme og i nyhedsbreve er fantastiske, og der er god debat på Facebook.
Medlemmer er gode til at hjælpe til som onsite rapportere.
Sponsorudvalget Peter Carstensen har drevet udvalget bestående af ham selv, Henrik Wassmann, og Thomas Hjermind Jensen med hård hånd. Dog er det Peter, som har været absolutte største bidrager.
Sponsor indtægter inkl. stævne sponsorer = 160.000 kr. er en væsentlig årsag til, at vi også har kunnet øge aktiviteterne i år.
Men lige så vigtigt er, at flere af de større sponsorer også er sponsorer, der ønsker at fortsætte med at støtte fremover.
Næste store events i maj/juni er Danish International i pinsen 2017, Ungdoms DM, Ready for Düsseldorf, så al hjælp til at finde sponsorer til disse event er meget ønsket – og jo før desto bedre.
Hal og Inventarudvalg med Peter Carstensten, Bent Tusse Schultz og Mathias Jensen sørger for, at der er slik og  forfriskninger til vore medlemmer i klublokalet, og Erik Christoffersen er den praktiske håndværker, når noget skal repareres.  Der udover står de også for indkøb af bordtennis materialer og bolde.
Vi fortsætter med aftalen, hvor Lone Simonsen hjælper med at gøre rent – det har virkeligt hjulpet, men det er altså stadigvæk nødvendigt, at vore medlemmer rydder op efter sig selv både i klublokale og hal for, at der kan se ordentligt ud hele tiden.
Vi har også i år haft mange aflysninger af FrederiksborgCentret. Jørgen Schultz har koordineringsmøder hver 2. måned og vi har fået meget mere styr på overraskelser end tidligere.
Men husk at vi har kun hallen på udvalgte tidspunkter, og det kræver en nøgleansvarlig at træne på åbne tider. Står der, at hallen er lukket, så må hallen ikke benyttes.
SFO turnering blev afholdt af Jesper Møller og Rikke Salomonsen for enkelte SFOér – altid kæmpe succes, men kan gøres endnu større med hjælp fra andre.

Sportslige

I holdturneringen havde vi sidste år hold i 1. og 2. division for herrer. Vores 1. hold spillede sig til en oprykningsplads. men efter mange overvejelser takkede vi nej, da de spillere vi satser på ikke var modne nok til elitedivision. Beslutning er dog, at spiller de sig op i år, skal de have chancen for at prøve kræfter der – Hvilket det med 95 % sikkerhed tyder på.
Vi fik på baggrund af tilgang af stærke damespillere mulighed for at spille elitedivision damer igen i år. Blandt andet 4 tidligere Hillerød spillere havde fundet lysten igen, og de ligner allerede i år en slutspilsplads i elitedivisionen. Kan vi fastholde disse spillere evt. med lille tilgang, bør vi overveje, om der ikke også er plads til et 1. division dame hold.
Vores serie hold og mange ungdomshold klarede sig også godt – det var dejligt at se den energi, der ligges i det, uanset alder.
Vi blev Danmarksmestere i junior divisionen, og fik god erfaring i drenge divisionen.
ØM ungdom, ØM Senior, ØM Veteran. Efter et år hvor vi vandt klubpokalen for den mest vindende klub for alle aldersgrupper, er det en stor skuffelse, at vi i år kun vandt veteran pokalen.
Vi har i bestyrelsen sat disse stævner som en af vores sportlige målsætninger, men må konstatere at vi 1) ikke har være gode nok til at kommunikere og motivere spillere til dette 2)  Sportligt har der blandt mange andre gode stævner, ikke være god nok prestige (og modstand) til at stille op til ØM som individuel spiller. Nye tiltag for os som storklub, men også fra ØBTU´s side skal der til for at gøre ØM til det næst største stævne (efter DM), som det var i gamle dage.
Ved DM ungdom var vi igen helt fremme med 15 deltagere og vandt 14 medaljer. En svær medalje høst at slå, men især store talenter i de unge rækker lover godt for fremtiden.
Vi havde også hele 7 deltagere med til Top12.
DM senior er der et stykke vej endnu, og vi er ikke godt nok repræsenteret ved senior DM endnu. Det vil vi heller ikke være i år, da der spilles i Hjørring.
Vi har haft 3 rigtig gode klubture til SISU, OB og til Triton stævne for nybegyndere.
Hæder  Ved Hillerød G.I.´s hovedforening´s generalforsamling gik årets idrætspris til Daniel Simonsen.
I år kan vi også fejre et brødrepar, der har være i bestyrelsen i 100 år til sammen, heraf 1/3 som formænd. Der var ingen tvivl, da den store Idrætslederpris i Hillerød blev uddelt, at denne skulle gå til Jørgen og Bent ”tusse” Schultz
Desuden deltog en lang række Hillerød spillere til Idrættens dag og hæder i FrederiksborgCentret.

Økonomi

Vi fik et overskud på 47.529 kr med et samlet omkostningsniveau på 725.000 kr., hvilket er flot men skal også ses i lyset af en ekstra ordinær indtægt på ca. 30.000 kr. pga for meget betalt kørselsudligning i 2016.
Vi har 355.000 kr. i omkostninger til trænerlønninger og medlemskontingent indtægter på 185.000 kr.
Klubbens egenkapital er på 186.514 kr., hvilket er 36.000 kr. over klubbens december 2016 målsætning om altid at have en egenkapital på 150.000 kr.

Social

Vi har afholdt vores sædvanlige klubfest i foråret og juleturneringer for hvert hold.
Derudover har vi haft det sjovt på diverse klubture til Århus, Odense, DM etc og ikke mindst for motionisterne mandag aften til træning
Ola Lindberg har i år været chef træner i klubben i 20 år – Tiden flyver afsted – Ola blev fejret i klubbens lokaler med en reception, med meget fint fremmøde fra nuværende og tidligere spillere. Derefter hyggede vi med fælles bowling efterfulgt af en god tur i byen for de voksne.
Det sociale er meget vigtigt, og det er noget som vi alle kan bidrage med. Så hold jer ikke tilbage med gode ideer (det behøver jo ikke koste penge for klubben).
Bestyrelsen for HGI bordtennis
23. februar 2017
 

Vi drømmer om slutspil

Efter en god indsats på hjemmebanen, måtte Hillerød-pigerne lørdag se sig slået af Odense med 3-5.
Vi krydser fingre for, at de glade piger på billedet, kan få de sidste point på kontoen, og sikre en plads i slutspillet, hvor de måske kan få en revanchematch.
På billedet: Pia Toelhøj, Petra Sörling, Tina Stochmal og Chen Yan

Tak til de medlemmer, der var i hallen og heppe på pigerne. Vi håber selvfølgelig på meget mere opbakning, i eventuelle slutspilskampe 🙂

I weekenden den 25.-26. marts fortsættes jagten på point, når pigerne spiller 3 kampe mod Køge Bugt, Vestegnens BTK og Sorø BTK – alle 3 kampe spilles i SISU MBK’s lokaler.
DHL er hovedsponsor for HGI Hillerød Bordtennis

Senior ØM pokalen blev lånt ud et år..

Den 11. og 12. februar blev det prestigefyldte ØstDanmarks mesterskab for Senior afholdt i Farum Arena, og der blev kæmpet med næb og klør i forsøget på at genvinde klubpokalen.
HGI HIllerød Bordtennisklubs formand, Thomas Hjermind Jensen, spillede selv med, og har delt disse betragtninger fra ØM weekenden med os:


“Vi var forsvarende mestre og indehavere af den eftertragtede klub pokal for den mest vindende klub i ØstDanmark.
Ambitionen var, at denne skulle forsvares, men op til stævne start kunne vi allerede der se, at dette ville blive svært.
Rekord lavt antal tilmeldinger på kun 11 spillere ud af 100 mulige deltagere, er simpelthen for dårligt, til at kunne gøre sig gældende. Der lå tilmed mange ”nemme” point i meget små og overkommelige rækker, men de fleste af vores deltagere tog den lange vej i meget store rækker.
Helsingør og Fredensborg delte første pladsen, og vandt mange point i herre og dame sekunda rækkerne.
Det blev til en ½ guld medalje, 1 sølv og 4 ½ bronze medaljer.
Stor tak til de fremmødte, som sædvanlig gjorde hvad de kunne for den rette HGI stemning og heppede livligt på hinanden : Ole, Ayad, Henriette, Martin, Thomas, Anders, Jens, Torsten, Morten, Lars, Susanne.
Sportchef Jesper Møller havde tilmeldt sig herre elite rækken, men modstanderne må have set hans tilmelding for de trak sig og rækken blev aflyst (og 5 point mistet til HGI). Der skal gøres noget ved ØM´s image hvis der virkeligt ikke er prestige nok i at blive Øst Danmarksmester i Herre Elite..
Største præstation stod Torsten Sejr Hansen for, da han udover at stå for stævne ledelsen, fotografering, og medaljeoverrækkelse, også lige havde tid til at vinde guld i Hr.kl. 3 double.
Henriette Schönemann vandt 2 medaljer, sølv i Dame kl.1, og bronze med Thomas Hjermind Jensen i MIX Elite.
Jens Steffensen vandt bronze i Hr. kl. 3 double med Michael Bruun Jensen (Esrum), en kending i Hillerød træningslokalet.
Susanne Svenningsen havde debut i Hillerød trøjen, og ved ØM Senior vandt hun flot bronze i Dame kl. 4 single
Morten Brammer og Lars Nørgaard vandt bronze i Hr. kl. 4 double, og Ayad Khalib og Ole Vedfeldt vandt bronze i Hr. kl. 6 double.
Næste år må vi se, hvilke tiltag vi kan gøre for, at flere synes det er en dag værd at blive Øst Danmarksmester i bordtennis og heppe på sine klubkammerater – Ideer er velkommen  🙂
”Vi vil Vinde” (igen) – Thomas”


ØM Senior 2017 HGI Hillerød Bordtennisklub - Henriette Schönnemann og Thomas Hjermind Jensen

Til trods for en masse taktiksnak lykkedes det desværre ikke formanden at få klubpokalen med hjem igen


Se alle ØBTU’s billeder fra ØM Senior HER.
Se klubbernes medaljefordeling og slutstillingen i kampen om klubpokalen nedenfor.
(Pointfordelingen er udregnet med 5 points for en 1. plads, 3 points for en 2. plads, og 2 points for en 3-4. plads)
Alle enkelt-resultater fra ØM Senior kan findes på Bordtennisportalen HER.

KLUB

GULD

SØLV

BRONZE

POINT

1.Fredensborg

5 ½

½

2 ½

34

2.Helsingør

1+2x½

4

6

34

3.Kvik Næstved

1

4

1 ½

20

4.Roskilde

3

1 ½

19

5.Stenlille

1 ½

2 ½

2

19

6.Københavns BTK

1

2

2 ½

16

7.Hillerød

½

1

4 ½

14,5

8.Ballerup

1

2

1

13

9.Hvidovre

½

1

2 ½

10,5

10.Brøndby

1 ½

7,5

 

Vi er værter for DM Ungdom i maj

Nu kommer foråret, og det bliver et forår med fuld fart på i bordtennisklubben.
Vi skal afholde DM Ungdom, Danish International, Klubmesterskaber, Ready for Düsseldorf, forhåbentlig slutspilskampe i Elitedivisionen for damer og meget mere. I den kommende tid vil vi her på hjemmesiden, fortælle lidt om de kommende arrangementer, så alle i klubben ved lidt om hvad der kommer til at foregå.

Den 20. og 21. maj er vi for tredje gang værter (tidligere var vi værter i 2013 og 2015), når blomsten af Danmarks bortennis-ungdom mødes og dyster om ungdoms-DM-titler i FrederiksborgCentret. Mange medlemmer som har været i klubben i flere år, ved allerede at DM Ungdom er et arrangement, hvor vi altid lægger store kræfter i, at skabe de allerbedste forhold for både gæsterne, som er både spillere, ledere, coaches, dommere og – ikke mindst publikum!

Det praktiske – vi har brug for hjælp!

Men det er ikke nok, at vi har de “gamle” medlemmer med! Hvert år har vi et stort antal nye medlemmer – og deres forældre, som vi hjertens gerne vil inddrage i klubbens arrangementer, og I skal vide, at der er rig mulighed for at hjælpe med opgaver. Ja, det er altid hårdt, men til gengæld er det også altid sjovt, og vi kommer alle til at lære hinanden meget bedre at kende.
Omkring DM Ungdom har bestyrelsen udpeget en tovholdergruppe bestående af

 • Peter Carstensen
 • Lone Simonsen
 • Mark Zebitz
 • Torsten Sejr Hansen (undertegnede)

Gruppen har med erfaring fra de tidligere DM-arrangementer planer for sponsorarbejde, indsamling af lotterigaver, salg af lodder, stævneledelse, udarbejdelse af stævneprogram, klargøring af spille- og opvarmningshal, værtsskab for overnattende med meget mere. Vi prikker til jer, som vi gerne vil have til at hjælpe.
Hvis du ikke bliver prikket, er det ikke fordi ikke ønsker din hjælp – tværtimod! Men vi kender jo ikke alle i klubben, så vi overser måske, at der sidder en eller flere, der har tid og lyst til at arbejde med lige netop den opgave, som vi har brug for hjælp til. Derfor – tag fat i en af os, så vi kan komme i gang med samarbejdet 🙂

Det sportslige

Vi har ikke kun stolte traditioner som DM-Ungdom arrangører. Vores ungdomsafdeling har også tradition for, både at deltage med mange spillere, og for at lave gode præstationer. Således blev vi i 2016 (i Roskilde) den næstmest vindende klub med 4 guldmedaljer, 1 sølvmedalje og 7 bronzemedaljer.
For spillerne på vores ungdoms-elite hold, er DM Ungdom et af sæsonens helt store mål, og Ola Lindberg plejer da også, at intensivere træningen i perioden op til mesterskaberne – mon ikke også det sker i år? Det kommer der sikkert mere om fra trænerteamet.

Hvordan afvikles DM Ungdom?

Selv om vores egen hal på første sal i FrederiksborgCentret er en af Danmarks aller bedste bordtennishaller, er den ikke stor nok til at rumme et DM Ungdom. Derfor flytter vi i denne weekend ned i FrederiksborgCentrets hal 1 og 2, hvor vi har plads til mere end 20 borde med god afstand til banderne.
Der er rækker for yngre drenge/pige op til Herre/Dame U21, og der spilles både single-, double- og mixeddoublerækker. De yngste årgange (yngre drenge/pige og drenge/pige) spiller indledende puljespil i singlerækkerne – derefter cupspil, mens alle andre rækker spilles med cup-spil fra første runde.
Til forskel fra de fleste stævner vi normalt spiller, strækker rækkerne sig over både lørdag og søndag – det vil sige at alle finalerne spilles søndag eftermiddag – dog ikke mixeddouble-finaler, som spilles lørdag aften.
Der er uddannede dommere på alle kampe, og der foretages bat-kontrol, inden hver kamp.
Det var blot en smule af detaljerne om DM Ungdom. Stævnet har sin egen hjemmeside http://DMungdom2017.dk , hvor man kan læse meget mere, når vi kommer tættere på. Det fremgår allerede nu af hjemmesiden, hvilke ratingtal man mindst skal have, for at kunne deltage i mesterskaberne.

Hvorfor er vi værter?

Først og fremmest er vi værter for DM Ungdom, fordi vi som en af Danmarks førende ungdomsbordtennis-klubber, helt naturligt vil bidrage til udviklingen af bordtennisspillere og ungdomsbordtennis-arrangementer på dansk jord.
Desuden har vi formået at skabe et betragteligt overskud på vores tidligere DM-arrangementer – et overskud der sikrer, at vi fortsat kan tilbyde super træning til alle i klubben.

Stor vinterferielejr i Hillerød er vel overstået

I julen afholdt HGI en stor lejr for mange af landets bedste ungdomsspillere. Det var en stor succes, og derfor besluttede vi også at afholde en træningslejr man-, tirs-, og onsdag her i vinterferien.

Flot opbakning fra klubber på hele Sjælland

Da både DBTU og ØBTU, her i vinterferien, afholder lejr for ungdomseliten på Fyn, valgt HGI denne gang at afholde en lejr for de helt unge talenter og andre up-coming spillere fra hele sjælland.
Igen var der stor opbakning til vores arrangement og hurtigt nåede lejrens tilmeldingsliste op på 27 spillere. Deltagerlisten indeholdte en rigtig god blanding at spillere fra Amager BTK, Virum-Sorgenfri BTK, Hvidovre Bordtennis, KVIK Næstved, Helsingør BTK, Roskilde Bordtennis BTK61 og BTK Slagelse, som sammen men med en stor flok HGI spillere, var klar til at give hinanden kvalitetstræning og social hygge.

Trænerne

Trænerteamet endte også med at blive et stort og rutineret et af slagsen, det var nemlig:

 • Finn Tugwell – Roskilde Bordtennis, BTK61
 • Mads Jørgensen – Kvik Næstved
 • Victor Lynge – Hvidovre Bordtennis
 • Nicolai de Voss – HGI Hillerød Bordtennis
 • Ola Lindberg – HGI Hillerød Bordtennis

Vi var desværre så uheldige at både Mads og Finn blev ramt sygdom nogle af dagene. Her trådte HGI- og ØBTU træner Rikke Salomonsen til med sin store ekspertise.

Både teknik og kamp i træningen

Hver af de 3 dage, bestod af 2 træningspas af 2 – 2½ time med høj fokus på teknik, benarbejde og serv/retur spillet.  Men der blev også tid til at træne en hel del kamp. Bl.a. onsdag eftermiddag blev der kørt et decideret kamppas.  Vi er jo midt i højsæsonen og mange skal ud og spille vigtige kampe i nærmeste fremtid, derfor blev der lagt stor vægt på, at spillerne bliver bedre til at spille og tænke i kamp.

Hvad skal der til for at blive en rigtig god bordtennisspiller?

Trænerne talte også med spillerne om, hvad der skal til, hvis de vil blive rigtige gode og måske blive aktuelle for landsholdet en dag. Det er selvfølgelig et område Finn Tugwell har masser erfaring med, men også fordi han – som ungdomsspiller – kom lidt fra ”baghjul” og først blev blandt de bedste i hans junior- og senior år via hårdt arbejde og vilje. Den viden kunne deltagere på lejren godt bruge til noget, da de ældste også ligger lidt under de bedste i deres årgang, og puslingespillerne lærte, at selv om de er blandt de bedste nu, så kommer det til kræve mange hårde koncentrerede trænings timer, for at blive den bedste drenge-, junior- og seniorspiller.
Trænerteamet var meget tilfredse med indsatsen fra alle deltagerne, der var en god koncentreret kemi i truppen, og alle har helt sikkert fået meget ud af lejren.

Nye venskaber på flere måder

På den sociale side, var der tirsdag fælles tur i svømmehallen. Her blev der konkurreret i 50 meter på tid og hvem som kunne holde vejret længst. Det var en stor succes blandt spillerne.  I pauserne blev der slappet af og hyggesnakket på tværs af alle 8 klubber, så der er ingen tvivl om, at de alle er blevet bedre venner, og på den måde bliver fremtidige stævner også sjovere, da de kender hinanden meget bedre nu.
Personligt er jeg meget tilfreds med det store samarbejde HGI nu har fået med så mange andre klubber fra ØBTU. Det var super, at Finn Tugwell – Roskilde og Mads Jørgensen – Kvik Næstved også er frisk på mere samarbejde i fremtiden, alt imens samarbejdet med Hvidovre og Victor Lynge bare vokser, og bliver bedre fra gang til gang. Jeg ser faktisk Hvidovre som en officiel venskabsklub nu, så stor tak til Victor og alle spillerne, for altid at stille op.
Til sidst skal der også lyde en stor tak til Susanne Svenningsen, som stod for god frokost til alle 27 spillere plus trænere.
Tak for denne gang og forsat god vinterferie til alle
Med venlig hilsen
Jesper Møller
Sportschef
HGI Hillerød Bordtennis
DHL er hovedsponsor for HGI Hillerød Bordtennis
Deltagere i vinterferie-lejren

David H. Lund Amager
Daniel Sømosegaard Allerød
Villads Jungersen HGI HGI
Jacob Petersen Næstved Næstved
Simon Pestersen Næstved
Oliver Cramon HGI HGI
Dominykas Samuolis HGI HGI
Felipe M HGI
Matias Øien HGI
Joachim Leth HGI
Jonathan Svarer HGI
Valdemar Buchwald Slagelse
Lucas Wilsen Hvidovre
Matthias Goldbach Valery Hvidovre
Matthew kirkegaard krarup Hvidovre
Emil Rem Rasmussen Hvidovre
Emil Skallebæk HGI
Kristoffer Rasmussen HGI
Valdemar Vejlgaard Slagelse
Marc Franck Helsingør
tobias Møller HGI
William Warming Virum
Kasper Møller Virum
Thorbjørn Weichert Hvidovre
Jesper Larsen HGI
Daniel Mejer HGI
Mads Toft Schmidt Roskilde

Vellykket social mini klubtur til Triton

14 af vore unge spillere smuttede i weekenden på social mini klubtur til Triton/Odense, hvor de hver deltog i 3 singler og én double.
Jeanette Mejer deltog sammen med flere andre forældre på turen, og fra Jeanette har vi modtaget dette fine indlæg:


Så blev det igen tid til en skøn weekend med fokus på hygge, godt humør og det sociale samvær, på den årlige tur til Triton for spillere fra B, C og D holdet. Vi mødtes alle ved klubben kl. 5.50 lørdag morgen – på trods af det tidlige mødetidspunkt var det tydeligt at alle var glade, oplagte og spændte på hvad weekenden ville bringe. Bilerne var varme og turen lang, så der var vist flere der fik sig et lille hvil på vejen mod Odense. Vel ankommet til Rosengårdskolen fik vi lige sat alle vores ting af i de klasselokaler vi fik stillet til rådighed, og så var det tid til opvarmning og indspil inden kampstart.
Alle spillere havde et kampprogram på 3 singlerækker og en double i løbet af weekenden, så der var rigeligt at lave for trænerne Mathias Jensen og Frank Nielsen, som dog fik støtte og hjælp af de medrejsende forældre.
HGI Hillerød Bordtennisklub Triton 2017 Mathias Jensen
Det var tydeligt at der i år var flere deltagere, og vi måtte også kæmpe mod Allerød der stillede med alle deres gode spillere. Der blev kæmpet, heppet, fejdet og støttet hele vejen igennem, og alle havde rigtig gode kampe. På trods af dette måtte vi erkende at modstanden i langt de fleste kampe viste sig for stor. Heldigvis tog alle det pænt, og når der ikke blev spillet, hyggede alle sig med fællesleg, lagde godt med penge i den lille café, og agerede heppekor for holdkammeraterne.
Desværre blev programmet noget forsinket, så det blev lidt sent inden spillerne kunne sendes i bad, så vi alle kunne komme over for at spise.
HGI Hillerød Bordtennisklub Triton 2017 Socialt samvær
Vi måtte dog efterlade Oliver Cramon og coach Frank, som skulle have overstået en semifinale i junior D. Oliver var godt træt efter en lang dag og kunne på trods af god fight og klogt spil, ikke stille det store op – det var en hård kamp at tabe! Humøret steg dog da Allerøds spillere kom med hans bronzemedalje  🙂
HGI Hillerød Bordtennisklub Triton 2017 Oliver Cramon
Men en rigtig flot bronzemedalje til Oliver, som også kæmpede sig til en bronze i puslinge A først på dagen. Lørdagen bød også på en bronzemedalje til Villads Jungersen i Dr. D, bronze til Gustav Juel Lytcke i Puslinge C, og bronze til Viggo McCluskey Nielskov og Simon Hansen i Yngre Dr. E.
HGI Hillerød Bordtennisklub Triton 2017
Midt på dagen blev der spillet double, og her kæmpede Markus H Christensen og Villads Jungersen sig til en sølvmedalje, og Mathias Ø Augustesen og hans makker Nikolaj (Allerød) til en bronzemedalje i Dr. C.
HGI Hillerød Bordtennisklub Triton 2017
Efter at have puttet en flok godt trætte spillere i seng efter en rigtig god og lang dag, var det rart med lidt hygge og godt samvær blandt de 6 voksne.
Efter en god nats søvn og morgenmad i den lille cafe var hele flokken igen klar til at give den gas.
HGI Hillerød Bordtennisklub Triton 2017
Her blev det endelig til en guldmedalje da Oliver vandt alle sine kampe i Dr. C. Det blev også til en sølvmedalje til Marcus A Jensen i Puslinge D. Vi sluttede turen af på samme måde som sidste år – nemlig med at heppe på trænerteamet som stillede op i Herre Elite double. Og ganske som sidste år, sørgede de for endnu en guldmedalje til klubben!
HGI Hillerød Bordtennisklub Triton 2017 Frank Nielsen og Mathias Jensen
Det var en flok godt trætte men glade spillere og voksne som vendte næsen hjemad efter en skøn og hyggelig weekend hvor fokus var meget på det sociale og samværet med klubkammeraterne. Tak for denne gang til alle – vi glæder os allerede til næste år!”  🙂


Tusind tak til Jeanette for dette indlæg, og for sammen med Danny Møller at opdatere os herhjemme via Facebook, til Mathias og Frank for at arrangere disse fantastiske ture, og naturligvis også tak til alle spillere og øvrige forældre for opbakningen.
Vi glæder os til at gense de af turens spillere som deltager i Pointstævnerne, når næste runde spilles Lø.25/02 kl.10.00 i Familiecentret Løvdal, Helsingør, se mere info på Pointstævnesiden HER.
Se hvem der deltog i Triton turen HER.
Se alle resultater fra stævnet på Bordtennisportalen HER.
AF: Jeanette Mejer / Louis de Voss.

Generalforsamling den 23. februar kl. 19

Kære alle medlemmer,
Vi håber i vil benytte jer af denne mulighed og deltage i generalforsamlingen i jeres klub.
I har her muligheden for, at høre om året der gik, men også komme med input og ideer til hvad i synes er vigtigt af fokusere på fremover.
Der vil være kaffe og kage, samt en afsluttende vand/øl.

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling i HGI Bordtennis
torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00
i FrederiksborgCentret mødelokale 2

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge af Lars
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det igangværende år
 6. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson
 7. Valg af bestyrelse, herunder
  valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen,
  valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år ad gangen,
  Bestyrelsen, som skal bestå af 6-10 medlemmer, efterfølgende konstituerer sig selv.
 8. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, valgt for 1 år ad gangen
 9. Uddeling af hæderspriser
 10. Eventuelt

Ad 4) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt eller via mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
Mail til formand@hgibordtennis.dk

ad 7) Bestyrelsen består pt. af : Thomas Hjermind Jensen, Torsten Hansen, Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, Rikke Salomonsen, Lars Svarer, Lone Simonsen, Peter Carstensen og Jørgen Schultz (Suppleant)
På valg er : Torsten Hansen, Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, 2 ledige pladser (1 år), 1 ledig plads (2 år) + Suppleant
Bestyrelsen indstiller : Peter Wolfsberg som bestyrelsesmedlem i 2 år
ad 8) Revisor : Henriette Schönemann – suppleant : Morten Brammer


Indkaldelsen er sendt pr. e-mail til alle medlemmer den 9. februar 2017.

Seriebold uge 6

Otte seriehold spillede kamp i ugens løb, og af dem vandt kun de 2 hold deres kampe. En enkelt kamp endte uafgjort.
Østdanmarksserieholdet HGI 3 var i Ballerup og stillede næsten op i stærkeste opstilling. HGI 3 vandt kampen over Ballerup 2 med 9 – 5. HGI 3 ligger nr. 1 i rækken med 22 point. Allerød 1 på 2. pladsen har 19 point, fordi holdet tabte til Brønshøj 5, så nu ser det rigtig godt ud for Hillerød.
Serie 1 holdet HGI 4 fik en let sejr, da CIK 2 ikke mødte op i FrederiksborgCentret, så HGI 4 vandt med        14 – 0, og CIK får en bøde for udeblivelse. HGI 4 har 22 point på 2. pladsen.
Det andet serie 1 hold HGI 5 var i Allerød, hvor holdet spillede uafgjort 7 – 7 mod Allerød 2. HGI 5 har 16 point på 4. pladsen.
Det tredje serie 1 hold HGI 6 Havde besøg af Amager 5, som på dagen lige var en tand bedre end Hillerød, så Amager 5 vandt med 9 – 5. Hillerød har 9 point på 7. pladsen.
Et reservespækket Serie 2 hold var i Allerød, hvor Allerød 5 vandt med 9 – 5. HGI 7 er med 19 point på 4. pladsen. Jens Steffensen fører toplisten med 38 sejre i 45 kampe.
Det ene serie 3 hold HGI 8 var i Helsingør for at spille mod topholdet, som vandt over HGI med 6 – 4. HGI 8 ligger på 5. pladsen med 15 point.
Der var i denne uge ingen point til serie 4 holdene, som begge blev besejret. HGI 10 havde besøg af Helsingør 7, som vandt med 9 – 1. Hillerød indtager næstsidste pladsen.
HGI 11 var i Fredensborg, hvor Fredensborg 4 vandt med 7 – 3. HGI 11 har 7 point på næstsidste pladsen.

Velspillet Roskilde Cup med overraskelser

HGI Hillerød Bordtennisklub var stærkt repræsenteret med hele 31 spillere, da Bauhaus Arena og BTK61 satte rammerne for Roskilde Cup i weekenden 4. – 5. februar 2017.
Spillerudvalg Ungdom havde Ester Pequenino-Hansen på plads i hallerne, hvilket førte til en lille historie, som vi deler med jer herunder:
“Lige fra lørdag morgen blev der spillet intenst i 2 haller, C & D, så det blev til en del løben frem og tilbage – men hvad, det gav bare lidt mere motion, og alle havde 2 super dage i hallerne.
Coaches Nicolai de Voss & Markus Mikkelsen var som altid en kæmpe støtte for vores atleter, og gav den også gas mellem de 2 haller. Sent lørdag eftermiddag kom sportschef Jesper Møller forbi og kiggede til os, hvor dejligt at han kunne berige os med sin sportsviden samt underholde mødrene. 😉 Spillermæssigt var vores evaluering, at vi som klub var i top 3 af aktive spillere på mange niveauer.
Sportsligt blev lørdag en rigtig god dag, der var mange kampe – samt rigtige gyser kampe, hvor vores atleter skulle i kamp mod hinanden. Der var også overraskelser, især en kvartfinale i Yngre Drenge Elite mellem Alexander Mejer og Carl Køngerskov. Mejer holdt hovedet koldt, og spillede flot mod Carl, der efter et tæt første sæt 12-14 ikke helt kunne få sit spil til at hænge sammen. Kampen endte således til Alexanders fordel med 3-0.
En anden god overraskelse kom, da Alexander Sønderby tog førstepladsen i U21B, efter at have slået den topseedede Esbjergenser Jakob Lund.
Alexander S Hansen HGI Hillerød Bordtennisklub vinder U21B Roskilde Cup 2017
William Beck var ude i mange lange kampe, og sikrede sig en flot 3. plads i Hr Kl 3, godt kæmpet Willy!
Tilbage til Yngre Drenge Elite, her var der hele 3 Hillerød spillere på podiet, Alexander Mejer nr. 3, William Beck nr. 4, og Alexander Sønderby som vandt rækken. Storsponsoren så tilfreds til på siden 🙂

HGI HIllerød Bordtennisklub Roskilde Cup 2017 Yngre Drenge A
Laura Schyberg havde også en mega god lørdag, og vandt både Yngre Drenge B og Yngre Pige A – super spillet og rigtig flot Laura! Men det stopper ikke her. For om søndagen vandt søde Laura Dame Junior B – sikke en præstation, som vi alle er stolte over.
Laura Schyberg HGI Hillerød Bordtennisklub 3xGuld Roskilde Cup 2017Men er der mere ? Yes! For vi er slet ikke færdige – der er mange flere flotte resultater for Jonathan Svarer gik hen og vandt den eftertragtede pokal i Drenge B og – hold jer fast – han fik sørme også sølv i Junior C. Det er super godt og mega fokus var påkrævet da kampene blev spillet rigtig sent, men Jonathan var klar og holdt hovedet koldt. Vi skal også nævne at farmand Lars Svarer gik hen og vandt sølv lørdag i Hr. Kl. 6.Jonathan Svarer Johansen HGI Hillerød Bordtennisklub Roskilde Cup 2017
I Puslinge A, som blev spillet søndag, havde vi igen nerverne på spil – her var både Dominykas og Albert W i kamp – vore store talenter kæmpede sig begge flot til semi’s hvor det desværre blev endestation for Albert W.
Dominykas kæmpede en brav kamp i finalen mod David Lund Heinig fra Amager, men på dagen blev det til en flot 2. Plads efter en 1-3 finale. Godt kæmpet Dominykas og stort tillykke med det flotte resultat.HGI Hillerød Bordtennisklub Dominykas Samuolis og Albert Wolfsberg Puslinge A Roskilde Cup 2017
Oliver Cramon vandt flot i Drenge C, og kunne stolt tage hjem med det flotte resultat samt et par usædvanlige anerkendende ord fra Sportschef Møller 🙂I senior rækkerne blev 1/8 finalerne endestationen for Stefanie H Christensen og Tomasz Akier i Hr Kl 1, for Daniel Attrup Mejer i Hr Kl 2 + 3 samt for Lars Svarer Johansen i Hr. Kl. 5. Til gengæld vandt Lars Svarer som nævnt Sølv i Hr. Kl. 6 og William Beck Bronze i Hr Kl 3.Ud over de mange nævnte podieplaceringer havde HGI Hillerød Bordtennisklub en lang række andre spillere i kamp. Meldingerne lød herfra på et hav af velspillede, og spændende lærerige kampe, som helt sikkert vil bringe flere af vore nyere spillere på podierne fremover.”
Oliver Cramon HGI Hillerød Bordtennisklub Roskilde Cup 2017
7 x GULD
Alexander Sønderby Hansen – Yng Dr A + U21 B
Laura Schyberg – Yng Pg A + Yng Dr B + Dame Junior B
Jonathan Svarer Johansen – Dr B
Oliver Cramon – Dr C
3 x SØLV
Dominykas Samuolis – Puslinge A
Jonathan Svarer Johansen – Junior C
Lars Svarer Johansen – Hr. Kl. 6
4 x BRONZE
Albert Wolfsberg – Puslinge A
Alexander Attrup Mejer – Yng Dr A
William Beck – Yng Dr A + Hr. Kl. 3
1/4 FINALER
Carl Carstensen Køngerskov – Yng Dr A
Dominykas Samuolis – Yng Dr B
Villads Jungersen – Yng Dr C
Alexander Sønderby Hansen – Dr Elite
Noah Lund – Dr B
Brian Schyberg – Åben A
Kristoffer Rasmussen – Åben C
Se alle resultater på Bordtennisportalen HER.
HUSK at det næste store af de gamle GP stævner – Brøndby Stævnet, 3. afdeling af Vestegnen/Hvidovre Grand Prix-serie, afholdes lørdag den 11. marts og søndag den 12. marts 2017.
Tilmelding er åben med sidste frist 3. marts, og kan findes på Bordtennisportalen HER.

AF: Ester Pequenino-Hansen / Louis de Voss.