Ændringer på bordtennisportalen

Til denne sæson har DBTU indført en række ændringer på Bordtennisportalen. Det drejer sig om en ændret grad af synlighed på ratinglisten for yngre spillere, og at kampe ikke længere må/kan noteres som walk-over.
Synlighed på ratinglisten
Citeret fra dbtu.dk:

Der er kommet indsigelser mod, at spillere fra de yngre aldersklasser vises på ratinglisten. Alle spillere vil fortsat kunne se deres ratingtal, men ikke alle kan se deres placering. For aldersklasserne puslinge, yngre drenge/piger og drenge/piger vises derfor kun top 25 på ratinglisterne. Dog vil udvalgte ledere/trænere på klub-, lokalunions- og DBTU-niveau kunne få adgang til den fulde liste.
Denne ændring har givet anledning til nogle spørgsmål omkring brugen af portalen. Herunder ridses de praktiske konsekvenser af ændringen op:

  • Det eneste man ikke længere kan se er alle spillerne i de pågældende aldersklasser rangeret på en liste efter deres ratingtal.
  • Den enkelte spiller kan stadig se sit aktuelle ratingtal på sin spillerprofil.
  • Trænere og ledere, som har behov for at se den fulde liste, kan se alle spillere fra deres klub, hvis de af klubben får tilladelse til det. Dette gives således: Klubadministration/Brugeradgang/flueben i “Se alle spillere på ratinglisten”

Ved tilmelding til stævne vil alle spillere/forældre kunne se deres aktuelle ratingtal, så de kan tilmelde sig til den/de rigtige rækker, jvf. stævneindbydelsen til det pågældende stævne.

Ikke flere walk-overs
Citeret fra dbtu.dk:

– Der har været utilfredshed med, at spillere alt for ofte ikke spiller alle deres singlekampe både i holdkampe og i puljer ved stævner. Derfor gælder dette: Når en spiller har startet sin første singlekamp i en holdkamp, tæller alle singlerne med til ratinglisten – også hvis en spiller af en eller anden grund stopper inden holdkampen er færdigspillet.
Når en spiller er fremmødt og er medtaget i lodtrækningen, tæller alle kampene i puljen med til ratinglisten – også hvis en spiller af en eller anden grund stopper inden puljen er færdigspillet.
Det betyder, at WO fjernes som et godkendt resultat.
 Der har været utilfredshed med, at kampe mod spillere fra udenlandske klubber ikke tæller med til ratinglisten. Fremover gælder følgende: Når en dansk/udenlandsk spiller registreret i en dansk klub møder en spiller fra en udenlandsk klub, vil den danskregistrerede spiller vinde eller tabe 5 ratingpoints. Dette gælder kun ved stævner i Danmark.

Læs alt om ændringerne på dbtu.dk

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.