Bestyrelsens beretning ved Generalforsamling i HGI Bordtennis 2017

Beretning for foreningsåret 2016 ved Generalforsamling i HGI Bordtennis torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00 i FrederiksborgCentret.


Bestyrelsens beretning for 2016 udfra klubbens 4 overordnede rammer.
Helt overordnet har det været et godt år, hvor vi beviste, at vi er en af Danmarks bedste klubber på flere måder. Meget synlige til stævner i alle aldre, gode sportslige resultater, mange aktiviteter og godt sammenhold. Et år præget af nye store (men sjove) ressourcekrævende aktiviteter og fornuftig økonomi.

Organisation

Medlemmer

Vi har netop indrapporteret medlemstal for 2016.
Reglen er, at man skal have betalt kontingent og været aktiv i minimum 3 måneder i 2016 (så er man e.g. meldt ud i sommer, tæller man med).
Vi har fastholdt vores medlemstal og er 215 medlemmer.
Medlemsfordelingen er forholdsvis stabil. Unge 0-18 år er i alt 106, og vi ser lille stigning i antal piger.

Sportschef og træning

Som en del af vores udviklingsplan var en af vores kritiske succesfaktorer at ansætte en sportschef. Vi fornyede en 1-årig aftale med Jesper Møller. Han har det overordnede ansvar for træning og sportslige resultater. Jesper har igen i år levet fuldt op til forventningerne og en del til.
Jesper har med sit fine netværk og talegaver formået at fastholde dygtige erfarne trænere og fået startet træningslejre op på tværs af klubber til gavn for vores unge men også bordtennis generelt. En opgave som normalt ville ligge i øbtu, men sportudvalget har vurderet, at kvaliteten ikke altid her har levet op til, hvad man kunne forvente og har derfor selv drevet denne ekstra træning.
Vi har stadigvæk træning i Skævinge, men afdelingen der kunne godt bruge til ekstra kræfter til promovering, så der kommer flere medlemmer.
Derudover har vi vores unge trænere. Jesper har også været god til at involvere motionister og spillere i træningen samt coaching til stævner. Han har været medvirkende til kulturen i klubben omkring strævner og klubture, hvor man bidrager og hjælper til fordi man vil og har lyst, uden nødvendigvis at få penge for det. Det er utroligt vigtigt i en klub med så mange ungdomsspillere som os.
Jesper har også selv stået for morgentræning om mandagen og afholdt SFO turnering. Jesper har fået mandagstræning for motionister op at køre med regelmæssig træner og rekord mange mandagsspillere i år. Oven i hatten er han selv fast spiller på 1. divisionsholdet, østserie holdet og veteran holdet.
Det eneste, som Jesper ikke er så god til, er at sige nej. Så derfor en opfordring til alle er, at når Jesper spørger om hjælp til en aktivitet, så sig ja. Det er lysten, der driver Jesper, og den skulle han gerne have fremover også.
Vores træning kører fint med de mange trænere. Motionistholdet har kapacitetsproblemer, og folk har spillet en del mere double end tidligere. Eneste træning, hvor der ikke har været fuld kraft hele året, har været elite senior spillerne. Men 1. holdet kan næsten ikke undgå oprykning til elitedivisionen, så helt tosset har det nok ikke været.
Ola Lindberg og Jesper møller har taget sig af morgentræningen med eliteklasserne på Byskolen og de af vore egne medlemmer, som vil møde op om morgenen.

Hillerød Elite, kommune og Team Danmark samarbejde

Vi er af Team Danmark, DBTU og Hillerød kommune udpeget som Team Danmark satsningsklub og derfor også en af de prioriterede elite idrætsgrene i Hillerød, og vi samarbejder med Hillerød Elite idræt.
Konkret har det betydet, at vores spillere på A-holdet (og udvalgte på B-holdet) :

 • Kan deltage i morgen træning sammen med Eliteidtrætsklasse elever (pt. 4 elever) + tilskud 20.000 kr
 • Kan deltage i fysisk træning mandag morgen med Mats Mejdevi (fysisk træner for f.ek.s Wozniacki, Peter Gade, Michael Maze etc.)
 • Har kunnet, hvis udvalgt, komme på mental træningskursus forløb
 • Har kunne deltage i tema aftenen – omkring ernæring
 • Kan stille krav til DBTU – f.eks. få landtræner til at køre et træningspas

Vi har tidligere være en del af et skoleprojekt i Hillerød kommune, men pga. økonomi har Hillerød kommune aflyst dette. Dog har flere skoler været forbi hallen og prøvet bordtennis i skoletiden.

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb.
Vi havde tidligt frafald fra bestyrelsen, da Betina Bechersdal og Lene Havsteen skiftede til Helsingør for at få et lukket hold der, og Rikke Salomonsen ønskede ikke at være med i bestyrelsen mere efter flere års tjeneste. Jørgen trådte som suppleant ind i bestyrelsen (igen).
Betyrelsesarbejdet har især været præget af nye aktiviteter, og som alt nyt har krævet en del arbejde for bestyrelsen, men også øvrige medlemmer.
Danish International, Ready for Rio og Mix match var på hver sin måde en succes.
Danish International og Ready for Rio kostede mange timers arbejde, også en stor økonomisk gevinst.
Mix match gav et lille overskud, men var en stor social succes for de voksne spillere i Danmark. Desværre havde vi ikke overfor Betina og Lene beskrevet FrederiksBorgcentrets præmisser for afholdelse af sådanne arrangementer godt nok, ligesom arbejdsindsatsen for klubbens medlemmer ikke helt svarede til indtægten, så til næste år arrangerres dette arrangement af Helsingør.
Vores kortsigtede 2016-2017 målsætninger var på nogle punkter meget ambitøse, men mange af disse er opfyldt, men vi kan stadigvæk gøre det endnu bedre.
Vi har også i år fortsat vores samarbejde med Frederiksborghallens administration om bogføring m.m. af afdelingens regnskab, og det har været en stor aflastning for klubbens kasserer. Dog skal vi arbejde på samarbejde og forbedre processer, tidsfrister og hvilken kvalitet og tid vi afleverer input til vores kasserer og til dem. Derudover har de hjulpet meget med arbejdkraft til afholdelse af vores arrangementer, lokale udlån og tryk af PR materiale.
Der har været en del hal aflysninger, men synes alligevel med god kommunikation har vi kunnet finde nødløsninger og enkelte gange også undgået aflysninger.
Vi har et meget aktivt ungdomsudvalg med Louis de Voss, Lone Simonsen, Helle Brodersen, Lars Svarrer, Anne-Marie Leth Simonsen, Jeanette Mejer og Ester Faria Peguenino-Hansen, som virkeligt har sørget for, at vore unge medlemmer kommer ud til stævner. Der er også i årets løb arrangeret fællesture til Århus, Odense og Helsingborg, pointstævner og pointjagt, julelejr i Hillerød, samt forældremøde.
Flere spillere har været på ture i udlandet til Sverige, England, og Tyskland.
Vi er synlige i hallen – alle ved nu, hvor Hillerød Lejren er.
seniorsiden kører det lidt mere af sig selv, så der ikke er så meget arbejde for seniorudvalget – DBTU ved Thomas Hjermind Jensen og ØBTU ved Kristian Pedersen. Det er dog senior motionisterne selv, der er kreative og aktive.
Vi kunne også godt bruge friske kræfter og nye ideer til senior udvalget.
I modsætning til sidste år havde vi rekord lille tilslutning til ØM Senior, og vi lånte klubpokalen for den mest vindende klub ud et år. Vi bør som en stor klub være bedre repræsenteret, men ØM trænger også til at få tilført mere prestige at deltage i. I år år blev Herre elite rækken aflyst, fordi der kun var en tilmeldning = Jesper Møller Hillerød.
Vi  har afholdt dame samling i en weekend, hvor alle landets divisionsspillere kom og spillede i Hal 1, ligesom der har være division og veteran samlinger.
Veteran afdelingen er flyvende, både +60 holdet samt veteran holdene hvor vi i år har haft 3 1/2 veteran hold : Veteran +40 DM rækken, +50 1 division og veteran A, samt 1 Dame Veteran 1 division hold. Ligesom vi havde 4 deltagere med til Veteran VM i Alicante.
Aktivitetsudvalget med Mark Zebitz og Mette Steen Frederiksen med hjælp fra en del andre har stået for årets afslutningsfest og uddelingen af FC- magasinet, som bordtennisafdelingen administrerer for FrederiksborgCentret, og hvor bordtennisafdelingen sørger for den ene uddeling. Vi fik ikke delt nogle reklamer ud, men har nu overtaget begge uddelinger. Med reklamer oveni kan det blive en endu større indtægt for klubben.
Uddelingen forløb godt i år, dog var der igen udfordringer med at finde frivillige og nogle måtte tage flere ruter.
Kegleturneringsudvalget Yngre kræfter i form af Lene Hjermind Jensen og Henriette Schönemann, dog stadigvæk med hjælp fra Tusse og Jørgen Schultz. Vi fik pænt overskud ved vores 2 kegle turneringer, vi kan dog stadigvæk godt have plads til endnu flere hold. Vi havde en okay medlemsopbakning, men det kræver dog mange ressourcer, og de yngste af vores medlemmer er for unge til at rejse kegler, så medlemmer og forældre opfordres til at svare hurtigt tilbage på mails med tider og opgaver, som de får eller selv finde en afløser.
Vi tjener også ca. 5-10.000 kr årligt på at leje banerne ud. Det rutinerede team : Tusse Shultz, Jesper Østergaard, Jørgen Schultz og Erik Christoffersen.
PR- og IT-udvalget  med Torsten Hansen som ansvarlig for udvalget er meget synligt, og både Mark Zebitz og Jørgen Schultz er en del af udvalget.
informationsniveauet er på det højeste niveau, som ingen klub i Danmark kan matche.
Live streaming lige fra 1. division herrer til serie 1. Informationerne på Facebook, hjemmeside, TV Skørme og i nyhedsbreve er fantastiske, og der er god debat på Facebook.
Medlemmer er gode til at hjælpe til som onsite rapportere.
Sponsorudvalget Peter Carstensen har drevet udvalget bestående af ham selv, Henrik Wassmann, og Thomas Hjermind Jensen med hård hånd. Dog er det Peter, som har været absolutte største bidrager.
Sponsor indtægter inkl. stævne sponsorer = 160.000 kr. er en væsentlig årsag til, at vi også har kunnet øge aktiviteterne i år.
Men lige så vigtigt er, at flere af de større sponsorer også er sponsorer, der ønsker at fortsætte med at støtte fremover.
Næste store events i maj/juni er Danish International i pinsen 2017, Ungdoms DM, Ready for Düsseldorf, så al hjælp til at finde sponsorer til disse event er meget ønsket – og jo før desto bedre.
Hal og Inventarudvalg med Peter Carstensten, Bent Tusse Schultz og Mathias Jensen sørger for, at der er slik og  forfriskninger til vore medlemmer i klublokalet, og Erik Christoffersen er den praktiske håndværker, når noget skal repareres.  Der udover står de også for indkøb af bordtennis materialer og bolde.
Vi fortsætter med aftalen, hvor Lone Simonsen hjælper med at gøre rent – det har virkeligt hjulpet, men det er altså stadigvæk nødvendigt, at vore medlemmer rydder op efter sig selv både i klublokale og hal for, at der kan se ordentligt ud hele tiden.
Vi har også i år haft mange aflysninger af FrederiksborgCentret. Jørgen Schultz har koordineringsmøder hver 2. måned og vi har fået meget mere styr på overraskelser end tidligere.
Men husk at vi har kun hallen på udvalgte tidspunkter, og det kræver en nøgleansvarlig at træne på åbne tider. Står der, at hallen er lukket, så må hallen ikke benyttes.
SFO turnering blev afholdt af Jesper Møller og Rikke Salomonsen for enkelte SFOér – altid kæmpe succes, men kan gøres endnu større med hjælp fra andre.

Sportslige

I holdturneringen havde vi sidste år hold i 1. og 2. division for herrer. Vores 1. hold spillede sig til en oprykningsplads. men efter mange overvejelser takkede vi nej, da de spillere vi satser på ikke var modne nok til elitedivision. Beslutning er dog, at spiller de sig op i år, skal de have chancen for at prøve kræfter der – Hvilket det med 95 % sikkerhed tyder på.
Vi fik på baggrund af tilgang af stærke damespillere mulighed for at spille elitedivision damer igen i år. Blandt andet 4 tidligere Hillerød spillere havde fundet lysten igen, og de ligner allerede i år en slutspilsplads i elitedivisionen. Kan vi fastholde disse spillere evt. med lille tilgang, bør vi overveje, om der ikke også er plads til et 1. division dame hold.
Vores serie hold og mange ungdomshold klarede sig også godt – det var dejligt at se den energi, der ligges i det, uanset alder.
Vi blev Danmarksmestere i junior divisionen, og fik god erfaring i drenge divisionen.
ØM ungdom, ØM Senior, ØM Veteran. Efter et år hvor vi vandt klubpokalen for den mest vindende klub for alle aldersgrupper, er det en stor skuffelse, at vi i år kun vandt veteran pokalen.
Vi har i bestyrelsen sat disse stævner som en af vores sportlige målsætninger, men må konstatere at vi 1) ikke har være gode nok til at kommunikere og motivere spillere til dette 2)  Sportligt har der blandt mange andre gode stævner, ikke være god nok prestige (og modstand) til at stille op til ØM som individuel spiller. Nye tiltag for os som storklub, men også fra ØBTU´s side skal der til for at gøre ØM til det næst største stævne (efter DM), som det var i gamle dage.
Ved DM ungdom var vi igen helt fremme med 15 deltagere og vandt 14 medaljer. En svær medalje høst at slå, men især store talenter i de unge rækker lover godt for fremtiden.
Vi havde også hele 7 deltagere med til Top12.
DM senior er der et stykke vej endnu, og vi er ikke godt nok repræsenteret ved senior DM endnu. Det vil vi heller ikke være i år, da der spilles i Hjørring.
Vi har haft 3 rigtig gode klubture til SISU, OB og til Triton stævne for nybegyndere.
Hæder  Ved Hillerød G.I.´s hovedforening´s generalforsamling gik årets idrætspris til Daniel Simonsen.
I år kan vi også fejre et brødrepar, der har være i bestyrelsen i 100 år til sammen, heraf 1/3 som formænd. Der var ingen tvivl, da den store Idrætslederpris i Hillerød blev uddelt, at denne skulle gå til Jørgen og Bent ”tusse” Schultz
Desuden deltog en lang række Hillerød spillere til Idrættens dag og hæder i FrederiksborgCentret.

Økonomi

Vi fik et overskud på 47.529 kr med et samlet omkostningsniveau på 725.000 kr., hvilket er flot men skal også ses i lyset af en ekstra ordinær indtægt på ca. 30.000 kr. pga for meget betalt kørselsudligning i 2016.
Vi har 355.000 kr. i omkostninger til trænerlønninger og medlemskontingent indtægter på 185.000 kr.
Klubbens egenkapital er på 186.514 kr., hvilket er 36.000 kr. over klubbens december 2016 målsætning om altid at have en egenkapital på 150.000 kr.

Social

Vi har afholdt vores sædvanlige klubfest i foråret og juleturneringer for hvert hold.
Derudover har vi haft det sjovt på diverse klubture til Århus, Odense, DM etc og ikke mindst for motionisterne mandag aften til træning
Ola Lindberg har i år været chef træner i klubben i 20 år – Tiden flyver afsted – Ola blev fejret i klubbens lokaler med en reception, med meget fint fremmøde fra nuværende og tidligere spillere. Derefter hyggede vi med fælles bowling efterfulgt af en god tur i byen for de voksne.
Det sociale er meget vigtigt, og det er noget som vi alle kan bidrage med. Så hold jer ikke tilbage med gode ideer (det behøver jo ikke koste penge for klubben).
Bestyrelsen for HGI bordtennis
23. februar 2017
 

Generalforsamling den 23. februar kl. 19

Kære alle medlemmer,
Vi håber i vil benytte jer af denne mulighed og deltage i generalforsamlingen i jeres klub.
I har her muligheden for, at høre om året der gik, men også komme med input og ideer til hvad i synes er vigtigt af fokusere på fremover.
Der vil være kaffe og kage, samt en afsluttende vand/øl.

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling i HGI Bordtennis
torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00
i FrederiksborgCentret mødelokale 2

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge af Lars
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det igangværende år
 6. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson
 7. Valg af bestyrelse, herunder
  valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen,
  valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år ad gangen,
  Bestyrelsen, som skal bestå af 6-10 medlemmer, efterfølgende konstituerer sig selv.
 8. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, valgt for 1 år ad gangen
 9. Uddeling af hæderspriser
 10. Eventuelt

Ad 4) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt eller via mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
Mail til formand@hgibordtennis.dk

ad 7) Bestyrelsen består pt. af : Thomas Hjermind Jensen, Torsten Hansen, Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, Rikke Salomonsen, Lars Svarer, Lone Simonsen, Peter Carstensen og Jørgen Schultz (Suppleant)
På valg er : Torsten Hansen, Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, 2 ledige pladser (1 år), 1 ledig plads (2 år) + Suppleant
Bestyrelsen indstiller : Peter Wolfsberg som bestyrelsesmedlem i 2 år
ad 8) Revisor : Henriette Schönemann – suppleant : Morten Brammer


Indkaldelsen er sendt pr. e-mail til alle medlemmer den 9. februar 2017.

SÆLGES: Brugt bordtennisbord og bordtennisnet (Stiga Expert VM)

Brugt Stiga Expert bordtennisbord og Stiga Premium VM net sælges billigt

Dette er Stigas Topmodel som anvendes blandt andet til landskampe og elitekampe.
Bordet er tidligere blevet anvendt til divisions bordtennis og træning i Hillerød bordtenniscenter, bordet er ca. 3 år gammelt, men det er  i pæn stand.
Stigas Topmodel! Et ideelt bordtennisbord – både til turnerings- og træningsbrug.
De praktiske, indbyggede kraftige hjul på hver halvdel gør bordet let at flytte frem og tilbage og opbevare. Bordet fylder i opbevaret stand 152,5 x 143 x 17 cm. 25 mm topkvalitets bordplade. Kraftige ben og kraftige metalprofilrammer under bordpladen.
Vægt: 124 kg
Stiga Premium VM net, ITTF-godkendt. Stigas topmodel med netstrammer og højdejustering.
Bordet kan også anvendes som f.eks “festbord” i en kælder, hvis der kommer en dug på.
Samlet pakkepris (bordtennisbord og bordtennisnet): 3.000 kr (nypris: 6.799 kr)
Kan ses i Hillerød bordtenniscenter, ved at kontakte Thomas Hjermind Jensen – 51 57 83 50

F-Magasinet og Holte Vinlagers julekampagne er nu uddelt

Endnu en gang er uddelingen af F-Magasinet og Holte Vinlagers julekampagne udført – denne gang med stor ros fra John Holmstrøm, klubbens uddelings-administrator. 
“Jeg synes, at det har været et af de nemmeste år for mig at stå for administrationen. Selvom uddelingen typisk ikke er noget af det, man ser frem til at udføre, så har I meldt jer hurtigt til ruterne og I har delt dem ud til tiden. Bedre kan det ikke være” skriver John i en mail til medlemmerne.
Uddelingen indbringer hvert år et meget væsentligt tilskud til klubkassen – og dermed til klubbens mange aktiviteter.
Hvis du ikke allerede har læst F-Magasinet, kan du læse det her.
http://www.onsitecatalog.com/catalogs/1568/6270/#/0

Jesper Møller er ny sporstchef i HGI Bordtennis

Det er med stor glæde at kunne orientere om, at Hillerød G.I. Bordtennis har ansat Jesper Møller som Sportschef. 

Jesper får det overordnede ansvar for at indfri klubbens sportslige målsætninger, beskrevet i klubbens nye udviklingsplan, samt yderligere udvikle klubbens talent- og elitemiljø. 
Dette vil ske i tæt dialog med vores cheftræner, øvrige trænere og klubbens sportsudvalg.  

Profilen Jesper Møller
Jesper er en kendt og vellidt person i bordtennis miljøet, med et stort netværk i Danmark og udland.Jesper er selv tidligere elitespiller og har også fungeret som talenttræner i Hillerød. Han har stor faglig forståelse for bordtennis, han er energisk, fyldt med gode ideer og kan tale med alle uanset alder og bordtennis niveau. 

Håber I alle vil være med til at bakke Jesper op, så vi alle kan gøre Hillerød G.I. Bordtennis til en endnu bedre klub. 

Rollen som sportschef i HGI Bordtennis
Jesper vil få ansvar for 

 • at opfylde klubbens sportslige målsætninger frem mod 2017
 • at finde de bedste mulige trænere
 • at lave træningsplan og træningstider for året
 • at sammensætte træningshold og op/-nedrykke spillere på træningshold, i samarbejde med holdenes trænere
 • at evaluere klubbens trænere, sammen med sportsudvalg
 • daglig ledelse og sparring med trænere
 • strategisk udvikling af eliteidrætten i samarbejde med bestyrelsen, samt opdatere klubbens elite- og talentudviklings politik
 • at udarbejde samarbejdsaftale med elite spillere i klubben. Forventninger til spillere og klubben
 • at udvikle klubbens Talent- og elitemiljø
 • at sikre den sportslige linje er konsistent på tværs af træningshold
 • at sikre,  at der skabes et motiverende træningsmiljø for elite seniorer, såvel som ungdomstalent og elite spillere
 • at opsøge samarbejdsklubber med henblik på fællestræning med mere 
 • at opsøge muligheder for at få gæste elite trænere på besøg
 • at opsøge muligheden for at tilknytte sparringsspillere/coach og gæste sparring til elite spillere
 • at gennemføre evaluering og tilfredshedsmålinger
 • sportlig dialog med DBTU, Hillerød Elite Idræt, eliteklasser, efteruddanelser – ”Hillerød ordning” og Team Danmark i samarbejde med klubbens sportsudvalg og cheftræner  


Hillerød G.I. Bordtennis : ”Danmarks bedste ungdom, faciliteter, træning og talentudvikling”

Af Bestyrelsen for Hillerød G.I. Bordtennis

HGI Bordtennis præsenterer ny 3-årig udviklingsplan

Medaljer i alle de bedste ungdomsrækkker, 8 medaljer til DM Ungdom, Højt og motiverende træningsmiljø, Hold i alle rækker op til 1. division – (gerne højere), Pigespillere med egen træningsgruppe… Det er blot nogle af de sportslige målsætninger bestyrelsen har sat i den nye 3 års udviklingsplan. En strategi der skal sikre, at… Continue reading

HUSK Generalforsamling den 20/2 19.30

Vi minder om at der tidligere her under NYHEDER er indkaldt til Generalforsamling i HGI Bordtennis
torsdag den 20. februar 2014 kl. 19.30
i FrederiksborgCentret mødelokale 2
Indkaldelsen til General forsamlingen er udsendt pr. mail og kan også ses nedenfor.
Vi håber at se så mange som muligt – det er her hvor du kan være med til at præge klubbens fremtidige udvikling.
Vi er i dag 10 aktive bestyrelsesmedlemmer, men 2 ønsker at tage en pause fra bestyrelses arbejdet.
Har du lyst til at være med i bestyrelsen må du meget gerne give mig (Thomas) et kald eller mail.
Vi har altid brug for ny inspiration og input fra nye personer i bestyrelsen.
Men, men, men, selvom du ikke skulle have lyst til en bestyrelsespost håber vi stadig rigtig meget på at du har lyst til at møde op og lytte med på hvad der sker i, og omkring, vores dejlige klub.
Dagsorden iflg. vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge af Morten:
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det igangværende år
6. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson
7. Valg af bestyrelse, herunder valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen, valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år ad gangen,
I det bestyrelsen, som skal bestå af 6-10 medlemmer, efterfølgende konstituerer sig selv.
8. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, valgt for 1 år ad gangen
9. Uddeling af hæderspriser
10. Eventuelt
Ad 4) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt eller via mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
Mail til formand@hgibordtennis.dk
ad 7) Bestyrelsen består pt. af John Holmstrøm, Casper Tingleff, Thomas Hjermind Jensen, Bent Tusse Schultz, Jørgen Schultz, Niels Reuther, Haakon Harslund, Torsten Hansen, Rikke Salomonsen (trådt ind som suppleant) og Morten Brammer Jensen (trådt ind som suppleant).
På valg er : Thomas Hjermind Jensen, John Holmstrøm, Niels Reuther, Haakon Harslund,
Rikke Salomonsen (Suppleant) og Morten Brammer Jensen (Suppleant)
ad 8) Revisor : Henriette Schönemann-Paul – suppleant : Pernille Weibel
Hillerød, d. 19. januar 2014
Med venlig hilsen – Hillerød G.I. Bordtennis Bestyrelse
Thomas / LdV

Hvad rører der sig i bestyrelsen

Vores spørgeskema undersøgelse har vist at der er behov for større information fra bestyrelsen, og derfor håber jeg, at dette lille indlæg kan være med til at anskueliggøre, hvad der rører sig i bestyrelsen for tiden.
En række af de aktiviteter vi har gang i er synlige, det drejer sig f.eks. om Kegleturnering, telefonbogs uddeling, hal indretning, klubblad, pointstævner, stævneafvikling, holdturnering m.m. så dem behøver jeg næppe at informere om.
En række andre aktiviteter er ikke lige så synlige for medlemmerne og det er dem jeg vil informere om her.

Strategiplan

Vi har i samarbejde med Hillerød Elite Idræt udarbejdet en strategiplan for klubben som løber frem til sommeren 2008. Den overordnede målsætning er ’I top 3 med Danmarks bedste ungdomsafdeling’. Jeg skal ikke her komme nærmere ind på strategien, da jeg har skrevet om den i et tidligere klubblad, men alle der er interesseret i den kan sende mig en mail , så skal de nok få den, men en stor del af vores bestyrelsesmøder går med opfølgning på strategien.

Elite– og Talentpolitik

I samarbejde med Hillerød Elite Idræt skal vi nu i gang med udviklingen af en politik for for elite- og talentudvikling. Arbejdet hermed vil løbe frem til ultimo januar 2007.

Et godt ungdomsmiljø

I samarbejde med Dansk Idræts Forbund deltager vi i et projekt om at skabe et godt miljø for ungdomsspillere. Spørgeskema undersøgelsen for ungdomsspillerne, som vi har gennemført i oktober er et element i dette projekt og den skal danne basis for en handlingsplan, der udmønter sig i en række aktiviteter, der skal sikre os et godt ungdomsmiljø.
Det er meningen at de foreslåede aktiviteter skal udarbejdes og gennemføres i samarbejde med klubbens ungdomsspillere. Handlingsplanen skal ligge klar ultimo januar 2007 og i maj/juni vil DIF vurdere, om vi har et godt ungdomsmiljø i HGI Bordtennis, i givet fald vil vi modtage et certifikat herpå.

Sportscollege

Vi deltager i en arbejdsgruppe bestående af en række private initiativtagere, skoler, gymnasier og kommunen om at etablere et sportscollege, hvor unge elite idrætsudøvere kan bo, gå i skole og samtidig dyrke idræt på eliteniveau. Planen for gennemførelsen af et sådant sportscollege er 2009. Et sportscollege vil give vores unge elitespillere endnu bedre vilkår for at dyrke bordtennis, vil kunne tiltrække dygtige spillere og vil give os muligheden for at udnytte vores sportshal i de tidlige timer.

Lederen – November 2006

Endnu en sæson er skudt i gang sidste år havde vi et brag af en sæson hvor en lang række af vores hold rykkede op eller klarede sig rigtig flot så umiddelbart skulle det blive svært at overgå sidste års succes – og dog!!
Sæsonen er jo startet på allerbedste vis, vi:

 • Er rykket ind i Danmarks bedste træningshal.
 • Har fået tilgang af rigtig mange dygtige ungdomsspillere.
 • Har generelt fået en flot tilgang på ungdoms- og motionsholdene.
 • Er ved at få opstartet et pigehold og et +60-hold.

Så jeg tror, at lokomotivet (HGI Bordtennis) forsætter med at tromle derud af bare med forøget fart.
Som klub vokser vi, vi får flere hold og vi får større hold og vi bliver nødt til at sikre os, at det sker på en måde, hvor vi bevarer den gode sociale atmosfære som altid har været en del af HGI Bordtennis. For at sikre os dette, har vi på ungdomssiden udarbejdet en spørgeundersøgelse som skal spore os ind på, om vi gør tingene godt/skidt og hvad vi i givet fald skal rette op på.
En lang række personer har hjulpet til ved flytningen og indretningen af vores nye klubfaciliteter og det er ikke kun medlemmer, men også gode venner af klubben (se bare Erik der har knoklet i jeg ved ikke hvor lang tid på skabe, emhætte, vinduer m.m.), at et sådant projekt kan lade sig gøre ved frivillig kraft er vel netop kendetegnet på en god social atmosfære – så tak til alle jer der har givet en hånd med – i er et smukt forbillede for, hvad der skal til for at drive en klub på frivillighedens basis.
Den kommende sæson er i øvrigt spækket med aktiviteter, hvor vi håber (og forventer), at folk vil give en hånd med. En af de helt store aktiviteter er afholdelsen af DM 2007 for seniorer som forløber fra den 2.3 til den 4.3. Vi har valgt, at afholde dette arrangement dels for at indvie vores faciliteter på en ordentlig måde, men også for at alle i Hillerød skal få øjne op for, at Hillerød by rent faktisk huserer en af Danmarks bedste bordtennis klubber og via DM skabe øget fokus på vores klub.
Vi er som sagt rykket ind i FrederiksborgCentret (FBC) og ikke nok med, at vi har fået DK’s bedste faciliteter så synes jeg også, at vi er blevet rigtig godt modtaget. Hjælpsomheden fra FBC har været stor. Ved indvielsen og ved Kegleturneringen kunne vi låne gulvtæpper, stole m.m. tingene blev leveret lige til døren, vi har fået en fornuftig vand- og ølaftale, vi har fået restauranten til at stå for maden til Kegleturneringen, vi har fået tilskud til nye bander – jeg kunne blive ved – vi har fået tilgang til et serviceniveau som vi tidligere selv har skullet knokle for. Til gengæld står vi så i den situation at FBC kan disponere over vores hal (i begrænset omfang), men helt overordnet har jeg oplevet så mange positive ting at de langt overstiger de ulemper der har været.
Et af de vigtigste mål for i år er jf. vores strategiplan at bevare vores plads i Elitedivisionen. Så derfor opfordrer jeg alle til at komme og heppe på vores hold, når de spiller så de kan få den bedst mulige opbakning. Den første mulighed kommer allerede den 11.11, hvor holdet møder BTK61 og anden mulighed er den 12.11, hvor vi møder Københavns BTK, 2 kampe vi meget gerne skulle vinde.
Jeg vil også opfordre folk til at komme forbi og se alle vores nye ungdomsspillere spille pointstævne den 18.11, det er ren glæde og fornøjelse at se så mange unge glade bordtennisspillere.
Det bliver en god sæson – det kan jeg bare mærke.
Af John Holmstrøm