Tilbud om kursus i basal sportsernæring

Træner du minimum 10t pr. uge, er minimum 15 år, eller går i 8. klasse i det kommende skoleår har Team Danmark og Hillerød Elite Idræt et godt tilbud til dig om at komme på kursus i basal sportsernæring. Udøvere fra klubber i Hillerød kommune vil have fortrinsret.
Hillerød Elite Idræt tilbyder i samarbejde med Team Danmark et 3-timers kursus i basal sportsernæring. Formålet med kurset er at kvalificere eliteudøvere til at sammensætte og indtage en kost, som lever op til anbefalingerne indenfor elitesport. Målet er at give eliteudøvere mulighed for at tilegne sig viden om sportsernæring og anvende denne viden i den daglige træning.
Kurset foregår:
Mandag den 24. september 2018 kl. 17 – 20 i FrederiksborgCentret, Festsal A, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
Kurset henvender sig til:
* Eliteudøvere i Team Danmark-regi
* Eliteudøvere udenfor Team Danmark-regi, som træner minimum 10 timer pr. uge.
Team Danmark har fastsat følgende regler for kurset:
* Min. 20 udøvere og maks. 40 deltagere i alt på kurset (inkl. forældre og/eller trænere)
* Udøverne skal mindst gå i 8. klasse eller være over 15 år
* Er udøveren under 18 år, skal en forældre eller træner være til stede (hjemmeboende skal have en forældre med til kurset)
Forplejning: Der bliver serveret en grovbolle pr. person og vand.
Tilmelding skal ske via NEM tilmeld på https://hillerod.nemtilmeld.dk/318/ senest den 10. september 2018.
Udøvere fra klubber i Hillerød kommune vil have fortrinsret. Tilmelding sker efter princippet ”først til mølle”
Ved tilmelding skal deltageroplysning markeret med rødt udfyldes.
Hvis der deltager forældre skal dette også oplyses.
Ernæringsekspert Inger Bols vil stå for undervisningen.
Kursusmateriale udleveret på stedet.
Alle deltagere modtager et kursusbevis ved kursets afslutning.
Ved manglende deltagelse opkræves et gebyr på 200 kr. Eventuelle spørgsmål kan ske til Betina Stork på mail bets@hillerod.dk Det er ikke muligt at foretage tilmelding pr. mail.
AF: Louis de Voss.

Generalforsamling HGI Bordtennis 2018 – 22. februar kl. 19.00

Kære alle medlemmer,
Vi håber i vil benytte jer af denne mulighed og deltage i generalforsamlingen i jeres klub.
I har her muligheden for, at høre kort om året der gik, men også komme med input og ideer til hvad i synes er vigtigt af fokusere på fremover.

Set i lyset af at vi har mistet uddeling af F-Magasinet, ikke har Ungdoms DM og sponsorater ikke kommer af sig selv, vil vi gerne under eventuelt have en dialog om, hvordan vi kan opretholde samme indtægts niveau fremover – Gode ideer er meget velkommen !

Der vil være kaffe og kage, samt en afsluttende vand/øl.

[pdf-embedder url=”http://hgibordtennis.dk/wp-content/uploads/2018/01/indkaldelse-til-GF-2018.pdf” title=”indkaldelse til GF 2018″]

HGI deltog i inspirationsdag om frivillighed

HGI Hillerød Bordtennisklub var, sammen med alle frivillige, foreningsaktive og samarbejdspartnere på tværs af kulturen-, idrætten- og det sociale område i Hillerød Kommune, inviteret til  Inspirations- og Netværksdag i Frederiksborgcentret hvor vi blev inspireret til brug af frivillig arbejdskraft i klubben.
 
Vores dejlige klub ville jo på ingen måde kunne fungere i det daglige uden vore mange frivillige som yder et uvurderligt stykke arbejde for, at netop vores klub skal være klubben alle har lyst til at være en del af, uanset om det er for topresultater, det sociale sammenhold, eller noget helt tredje. Vi vil gerne starte med at rette en STOR TAK til alle jer som på den ene eller anden måde med stort eller småt bidrager til, at HGI Hillerød Bordtennisklub er en af landets bedst fungerende klubber – TAK!
I håbet om at få ny inspiration til vores dejlige klub, og skabe netværk til andre foreninger til fordel for klubben, deltog Mette Sten Frederiksen og undertegnede sidste lørdag i Inspirations- og Netværksdagen.
Inden denne dag havde undertegnede deltaget i Frivilligcenter Hillerøds Facebookreklame som repræsentant for den sportslige side. Du kan se FB reklamen hvor jeg fortæller lidt om hvorfor jeg havde tilmeldt mig HER eller på Frivilligcenterets FB side HER.
Selve dagen har Mette været sød at fortælle lidt om her:
“I lørdags havde Louis og Mette taget imod tilbuddet fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS), Kulturlivet og Frivilligcenter Hillerød, om at deltage i Inspirations- og Netværksdagen.
Vi mødte op i Frederiksborgcentret lørdag kl. 9:30, og efter at have indtaget lidt morgenmad gik dagen i gang.
Vi var godt 80 repræsentanter samlet fra mange forskellige foreninger, blandt andet fra sportsforeninger, lokalråd, spejder, kunstforeninger, Hjerteforeningen, Hillerød kræmmermarked, og mange flere.
Lasse Petersen (Klub Frivillig Skævinge) bød velkommen til en spændende dag, hvor vi i løbet af dagen kunne få mulighed for at deltage i 3 ud af 6 af disse foredrag/workshops:
– Klub Frivillig / Lasse Petersen – Praktiske fif til rekruttering af frivillige
– Idræt og Sociale Medier / Jakob Lind – Synlighed i din forening igennem Facebook
– DGI / Peter Bennett – Trivsel og inklusion i foreningen
– Dansk Handicap SUMH / Karen – Vejen til et mere mangfoldigt foreningsliv
– Ungdommens Røde Kors / Martin Topf – Nye former for frivillighed – disruption i foreningslivet
– Klaverfabrikken / Jens Jepsen – Unge og frivillighedskultur
Inspirations- og Netværksdag 2017 - HGI Hillerød Bordtennisklub
Først indledte Marie Holdt fra Ingerfair –som fortalte, at over de sidst 10 år er alderen på frivillige generelt blevet ca. 10 år højere så den i dag for frivillige lander omkring de 70 år (heldigvis ser det anderledes ud i vores klub). Derudover kunne hun fortælle os om 6 forskellige typer af frivillige hjælpere, og at der i dag er flere frivillige der kun deltager med en kortvarig indsats. Ofte er dem der trækker læsset i foreningerne hovedsageligt ældre frivillige, men der er også klart en tendens mod, at de frivillige der handler, er dem der bestemmer. Bestyrelsesposter har ikke helt den samme betydning i dag som tidligere. Hun fortalte også om vigtigheden af at have et inkluderende idrætsmiljø, og at det vil være godt at have et mix af de 6 typer frivillige i klubben.

Inspirations- og Netværksdag 2017 HGI Hillerød Bordtennisklub

For at holde os til ilden var der arrangeret let motion dagen igennem.


Efter dette og lidt motion skulle vi ud og deltage i vores første foredrag/workshop. Mette startede hos Jens Jepsen fra Klaverfabrikken, hvor Jens kort fortalte om hvordan Klaverfabrikken opstartede for mange år tilbage drevet af frivillige hænder. Han fortalte om hvordan en passion for jazz i dag er blevet til et større tilbud om samvær for alle der har lyst, drevet af frivillige kræfter. Hos dem er det de enkeltes idéer, der kan blive til noget større ved at bruge ens sociale netværk ved at den frivillige har bolden og handler på idéen under ansvar.
Inspirations- og Netværksdag 2017 - Klub Frivillig - Lasse Petersen

Lasse Petersen – Klub Frivillig Skævinge, rejser nu landet rundt og inspirerer til rekruttering


Louis hørte om Klub Frivillig, som har udviklet en detaljeret oversigt, hvor alle små som store frivillige opgaver i Skævinge er oprettet i NemVagt systemet, så alle fra Klub Frivillig databasen kan byde ind på netop de opgaver som de kan overskue at hjælpe med. I Skævinge har de via systemet indtjent 180.000 kr hvoraf de 120.000 kr indtil videre er fordelt tilbage til klubberne, ud fra de opgaver de enkelte klubbers frivillige har deltaget i (f.ex. modtog fodboldklubben 64.000 kr). Der er også lavet Frivillig-certifikat som de unge kan benytte til deres CV.
I vores egen klub benytter vi os også allerede af NemVagt til at dække nogle af de vagter der er brug for frivillige til, og det vil være dejligt hvis ALLE vore forældre er en del af dette frivillignetværk, og dermed får mulighed for at byde ind når der skal bruges hjælp til kortvarige opgaver (f.ex. i forbindelse med Danish International i maj).
Hvis ikke du allerede har en profil på vores NemVagt håber vi meget at du vil oprette dig HER
Klub Frivillig Tips - Inspirations- og Netværksdag HGI Hillerød Bordtennisklub 2017

Klub Frivillig Tips


Næste foredrag blev for Mette – SUMH Dansk Handicap. Hvor der blev talt om at selvom man har et handicap vil man gerne være aktiv. Arni der sad i kørestol og havde respirator og muskelsvind, havde aldrig set sit handicap som en forhindring. De fortalte om at de projekter de havde i gang. Meget spændende at høre om. De fortalte også at de gerne ville være med til at hjælpe foreninger med at indrette klubbernes faciliteter, så handicappet uden problemer kunne være en del af klublivet.
Louis deltog i foredrag/workshop om Idræt og de sociale medier, hvor vi allerede er langt fremme takket være bl.a. Torsten. Til gengæld kunne vi videreformidle og bidrage med gode fif, som de øvrige foreninger kunne få glæde af.
Efter frokost var vi klar til endnu et foredrag/workshop, hvor Mette deltog hos DGI, hvor der blev fortalt om hvor vigtigt det er, at der er trivsel i en forening. Peter Bennet fortalte om at det er vigtigt at snakke om alle ting i en klub mellem spiller, træner og forældre. Boost trivslen var et meget spændende foredrag. Louis valgte at deltage hos Jens Jepsen fra Klaverfabrikken.
Efter at de sidste foredrag var afsluttet afrundede vi med i små grupper, at drøfte hvad vi havde fået ud af dagen.
Inspirations- og Netværksdag 2017 - HGI Hillerød Bordtennisklub - Mette Sten Frederiksen - Louis de Voss

Mette og Louis evaluerer sammen med repræsentanter fra Kvindecentret og Frivilligcenter Hillerød.


Jeg (Mette) har fået disse ideer:
· Temadag om trivsel i klubben,
· Der bør arbejdes på, at få Unge repræsentanter med i vores bestyrelse.
· Temadag/træning planlagt af spillere.
· Frivillig dag for flere foreninger, og at der måske i Hillerød kommune bør udvikles et fritidskort for unge, ligesom der i dag findes for børn i folkeskolen 1-10 klasse, så foreningerne kunne holde på de unge mennesker. Bordtennis vil være en naturlig del heraf.
Jeg erfarede, at alle foreninger har de samme problemer med at skaffe frivillige til at hjælpe i deres foreninger/klubber.
Jeg er 100 % sikker på, at hvis der kommer et sådan tilbud igen, vil jeg igen deltage. Og jeg vil prøve at få både trænere, bestyrelsen og spillere med – Mette Sten Frederiksen.”
Under evalueringsforløbet lavede Frivilligcenter Hillerød en kort video med Mette som her som repræsentant for den sportslige side fortæller hvad hun fik ud af dagen. Du kan se videoen HER.
Videoen af Mette er blot en af flere som alle kan ses på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside, sammen med deres efterskrift om dagen med billeder m.m. Du kan også her se Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) formand Jørgen Nielsens kommentarer til arrangementet. Klik ind på siden HER.
Vi håber at mange flere frivillige fra klubben har lyst til at deltage hvis der skulle blive inviteret til en efterfølger. Der var virkelig arrangeret en god dag med masser af spændende inspiration og ikke mindst netværk. Lad os i fælleskab få gode idéer til at finde flere frivillige hænder til vores dejlige klub – der kan altid bruges flere, og lad os som altid løfte i flok!
Ud over Mettes gode forslag og det der er flettet ind ovenfor har jeg (Louis) registreret lidt idéer HER.
 
AF: Mette Sten Frederiksen / Louis de Voss.
P.S. Fik du tilmeldt dig NemVagt – ellers får du lige linket igen HER. 😉

Invitation til inspirations- og netværksdag – Kom frisk

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS) samt Kulturlivet og Frivilligcenter Hillerød inviterer alle med interesse i rekruttering og ledelse af frivillige, og synliggørelse af vores arbejde, til inspirations- og netværksdag på tværs af civilsamfund og foreningsliv i hele Hillerød Kommune.

Alle frivillige, foreningsaktive og samarbejdspartnere på tværs af kulturen-, idrætten- og det sociale område i Hillerød Kommune er meget velkomne, så hvis du vil blive klogere på hvordan du hjælper HGI Hillerød Bordtennisklub, og vil være med til at synliggøre vores klub og danne netværk, så er dette helt klart noget for dig, ung som ældre.  😉
Undertegnede deltager, og håber meget at få følgeskab af flere frivillige repræsentanter for klubben, så tilmeld dig gerne allerede nu, og senest på fredag den 10. november online via linket HER. Det er gratis at deltage så lad os blive inspireret sammen!
Alternativ tilmelding, send en mail til epost@frivilligcenter-hillerod.dk med oplysninger om foreningsnavn, samt navn og mailadresse på alle deltagere.
Inspirations- og netværksdagen afholdes:
Lørdag den 25. november kl. 9.30 til 15.00 i Frederiksborgcentret
På programmet er bl.a. et oplæg om ”de seks frivillige typer” og et kvalificeret bud på udfordringer og muligheder, som foreningslivet står overfor i dag ved Ingerfair.
Workshops om:
* Hvordan du kan engagere flere frivillige i hverdagens aktiviteter
* Synlighed og kontakt til (nye) medlemmer og frivillige gennem Facebook og Twitter
* Vejen til et mere mangfoldigt foreningsliv – hvordan og hvorfor?
* Unge og frivillighedskultur
* Foreningstaktik og lederudvikling – guldkorn fra DM i foreningsudvikling
* Nye vej til liv i din forening – ”disrupt” din forening
* Unges trivsel og inklusion i foreningen
Der bydes på morgenmad fra kl. 9.30 og frokost – derfor er din tilmelding vigtig.
Læs meget mere om arrangementet på frivilligcenter-hillerod.dk og følg begivenheden på Facebook : Inspirationsdag for foreninger
Arrangører er Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS), Kulturlivet og Frivilligcenter Hillerød.
AF: Louis de Voss.

Gik du glip af vores opdatering på Facebook

Gik du glip af et Facebook opslag fra HGI Hillerød Bordtennisklub? Det vil aldrig ske igen hvis du laver denne hurtige ændring i dine indstillinger!
Dine præferencer for Nyheder hjælper dig med at bestemme, hvad du ser først i dine Facebook nyheder – se hvordan du ændrer dem herunder.

Giv os gerne et smileylike, måske ikke lige en griner hehe…


Vi vil være rigtigt glade for hvis du giver vore opslag et LIKE, og endnu mere glade hvis du f.ex. vælger et “Vild med” eller “Wow” da dette kan profilere vores herlige klub bedre i Facebooks algoritmer. Derfor må du meget gerne ændre dine præferencer så du altid ser vore opslag først.  😉

Sådan får du vist dine præferencer for Nyheder fra din Mobilbrowser/Smartphone
:
 1. Tryk på  nederst til højre
 2. Rul ned, og tryk på Præferencer for Nyheder (evt. via “Indstillinger -> Nyhedspræferencer”)
Sådan tilpasser du dine præferencer for Nyheder:
 • Tryk på Prioriter, hvem du vil se først for at få opslag fra de personer eller sider, du helst vil se, til at blive vist øverst i dine nyheder. Læs mere om at vælge, hvem du vil se først.

Se, hvordan du skifter fra populære historier til seneste historier i dine nyheder.

Sådan får du vist dine præferencer for Nyheder på en PC/Mac:
 1. Klik på øverst til højre (lige ved siden af ?) på en vilkårlig Facebook-side (f.eks. HGI Hillerød Bordtennisklubs side)
 2. Vælg Præferencer for Nyheder
Sådan tilpasser du dine præferencer for Nyheder:
 • Klik på Prioriter, hvem du vil se først for at få opslag fra de personer eller sider, du helst vil se, til at blive vist øverst i dine nyheder. Læs mere om at vælge, hvem du vil se først.

  DU KAN LÆSE MEGET MERE OM DIVERSE INDSTILLINGER PÅ FACEBOOKS HJÆLP SIDE.
  DU FINDER HGI HILLERØD BORDTENNISKLUBS FACEBOOK SIDE HER. 
  KLUBBENS INTERNE FACEBOOK GRUPPE HER.
  OG HGI SKÆVINGES INTERNE FACEBOOK GRUPPE HER
  AF: Louis de Voss

Fototips og Frivillig Fredag

Fredag den 29. september var “Frivillig Fredag” i hele landet. Årets tema var “Vis Værdien”, og som optakt til dette havde HGI Hillerød Bordtennisklubs udsendte arbejdet med fototeknik til at vise værdien i vores forening – lidt af disse tips deles nederst i indlægget så du måske kan få idéer til dine fotos fra hallerne.
Undertegnede deltog forud for Frivillig Fredag i 2 fyraftenskurser hvor den professionelle fotograf Michael Altschul delte ud af gode råd til hvordan vi kunne forbedre vores fototeknik til at “tage billeder der rammer”.
Da jeg jo ikke selv så ofte er til stede i hallerne under stævnerne, var min deltagelse lige så meget for at kunne dele de gode råd med jer, som i dagligdagen leverer fotos til hjemmesiden her, og til klubbens Facebookside.
Efter kurset fik vi mulighed for at udstille nogle af vore billeder under Frivillig Fredag, og ud fra disse markedsføre klubben overfor de fremmødte. Mit primære formål var, at vise den sociale og hyggelige del af vores forening, samt gøre reklame for vores BAT60+ projekt da der var en del ældre til stede ved arrangementet.

Louis André de Voss - Udstilling af fotos ved Frivillig Fredag 2017 - HGI Hillerød Bordtennisklub

Klubben havde mulighed for at præsentere sig ved Frivillig Fredag gennem flere billeder


Selvom jeg i høj grad selv stadig er fotoamatør forsøgte jeg med billederne der blev udstillet, at fremstille klubben som en målrettet klub som også lægger vægt på det sociale, og som er både for piger, drenge og ældre. Dette blev gjort ud fra de tips og tilbagemeldinger vi havde modtaget fra fotografen.
HGI Bordtennis er en social og hyggelig klub

HGI Hillerød Bordtennisklub er hyggelig og social for piger og drenge – Celine R Andersen, Villads Jungersen og Tobias Møller


BAT60+ Socialt samvær i HGI Hillerød Bordtennisklub

Socialt samvær er i højsædet onsdag formiddag i BAT60+


Bastian Smith-Sivertsen - Sjov opvarmning i HGI Hillerød Bordtennisklub

Der er også tid til sjov under opvarmningen – Bastian Smith-Sivertsen


Koordinator Grethe V Post klargør kaffen til BAT60+ HGI Hillerød Bordtennisklub

Koordinator Grethe klargør kaffen til BAT60+ hyggepausen i klublokalet


7 gode tips til hvordan du selv kan tage billeder der rammer
* Gå tæt på dit motiv – også tættere end du tror. Bevæg dig efter dit motiv (kan specielt anvendes ved sociale fotos, samt ved/efter præmieoverrækkelser).
* Tag ikke billeder lige på: Gå gerne lidt ned i knæ, og tag billedet lidt nedefra eller fra en skrå vinkel.
* Tænk på lyset: Sørg for at der er lys på dit motiv, og pas på med ikke at tage billeder i modlys.
* Hav kun ting med i billedet der er relevante for din historie: Undgå så vidt muligt forstyrrende elementer i dit billede.
* Pas på med digital zoom: Digital zoom er standard på mobiltelefoner, men den gør billederne uskarpe. Gå hellere tættere på dit motiv!
* Tag altid billeder i højest mulig opløsning og i bredformat, så kan der altid zoomes ind og beskæres efterfølgende.
* Husk at have “luft” i billedet i den retning motivets øjne kigger.
Coach Nicolai de Voss - HGI Hillerød Bordtennisklub

Villads Jungersen, Tobias Møller og Marcus H Christensen lytter til træner Nicolai de Voss


Ovenstående tips er sikkert almen viden for mange af jer, men kan jeg blot få enkelte til at tænke endnu mere over de fotos vi modtager så de fortæller endnu bedre historier om jeres børn og klubben, er min mission nået.  😉
Sund kost er en selvfølge når man er spiller i HGI Hillerød Bordtennisklub - Dominykas Samuolis

Sund kost er en selvfølge når man er sportsmand i HGI – Dominykas Samuolis og Albert Wolfsberg


 
Der er altid tid til snak under BAT60+ i HGI Hillerød Bordtennisklub

Der er altid tid til en god snak i pausen ved BAT60+ træningen


Jeg glæder mig allerede til at modtage et hav af spændende fotos fra den forestående klubtur til SISU, og fra fremtidige arrangementer og stævner – god jagt!  🙂
Læs meget mere om BAT60+ projektet HER, og anbefal gerne +60 familie, venner og bekendte til at deltage onsdag formiddage.

AF: Louis de Voss.

Flot interesse for forældremødet

Mandag den 18. september afholdt klubben forældremøde, og vi vil meget gerne takke for et flot fremmøde, hvor forældrene må roses for deres store engagement og spørgelyst.
17 forældre fra Hillerød og Skævinge afdelingen var mødt op til en times fyraftensinfo da forældremødet blev afholdt for forældre til spillere på U1, U2, US og nye Pigeforældre.
Pointstævne ansvarlig Helle Brodersen - HGI Hillerød Bordtennisklub orienterer ved forældremøde 2017
Mødeleder Helle Brodersen informerede om løst og fast omkring klubben og bordtennissporten med udgangspunkt i denne PowerPoint præsentation.
Bl.a. var Helle inde på at HGI Hillerød Bordtennisklub er en klub for ALLE typer spillere og aldersgrupper, strukturen i ungdomsholdene, klubbens økonomiske fundament via sponsorer, aktiviteter som f.eks. Kegleturneringer/Husstandsomdelinger/Danish International samt via kontingenter.
Der blev således opfordret til i høj grad at deltage i disse indtægtsgivende aktiviteter, samt hjælpe Sponsorudvalget med at finde nye sponsorer.
Herudover nævnte Helle ratingsystemet hvor der opfordres til at skæve mindst muligt til ratingtal, og kun benytte disse i f m stævnerække valg, og orienterede om klubbens generelle etiske regler.
Pointstævne ansvarlig Helle Brodersen - HGI Hillerød Bordtennisklub orienterer ved forældremøde 2017
Som ansvarlig for Pointstævnerne for nybegyndere fortalte Helle også, at man som ny spiller kan/bør deltage i​ØBTU‘s pointstævner som er en serie på 6 lokale bordtennis stævner for begyndere. Her kan man ikke være for ny til at deltage!
Du kan se meget mere om Pointstævnerne på siden HER (opdateres når de endelige datoer og spillesteder for 2017/18 er klar).
Klubben arrangerer også klubture, hvor der vil være rækker for helt nye spillere bl.a. en tur til Triton stævnet i Odense, en tur der blev rost rigtigt meget af Brian, en af de deltagende forældre.
Herefter kom Sportschef Jesper Møller på banen og orienterede om valg af bat og køb af klubtøj.
Klubben har salg af et bat som er specialfremstillet til nye spillere, og som løbende kan tilpasses den enkelte spiller hvilket vi varmt anbefaler.
Klubtøj bestilles via Bordtennisexperterne hvor du samtidig kan få logo og tryk på tøjet. Fortæl at du kommer fra HGI Hillerød Bordtennisklub, og at du ønsker vores klubtøj m/tryk: Stiga Voyage Polo – Rød – medlemspris 295 kr (inkl. alle tryk), samt Stiga Lunar Shorts – Sort/rød – medlemspris 250 kr. Vedr. navnetryk anbefaler vi at man ikke beder om at få hele sit navn, eksempelvis ”PETER SCHLANBUSCH”. Så bliver det så småt, når det skal trykkes! Det optimale er 12-13 bogstaver (inklusiv mellem og punktummer).
 

Sportschef Jesper Møller - HGI Hillerød Bordtennisklub orienterer ved forældremødet 2017
Stævneansvarlig Louis de Voss orienterede kort om de mange steder (links) man som spillere og forældre kan finde oplysninger om vores klub og bordtennis generelt.
Her blev bl.a. nævnt HGI Hillerød Bordtennisklubs hjemmeside, vores Facebookside og -Gruppe, samt Skævinge afdelingens egen Facebookgruppe.

​Se og udforsk den komplette liste over spændende bordtennislinks HER.

Vi vil endnu engang sige tusind tak for den spørgelystne deltagelse, og opfordrer alle som ikke havde mulighed for at deltage til, at kigge nærmere på ovennævnte links.  🙂
AF: Louis de Voss.

Forældremøde 18. september kom-hør-spørg!

Spillerudvalg Ungdom afholder forældremøde for U1 og U2’s drenge- og pigeforældre, hvor vi på en uformel måde vil orientere jer om løst og fast omkring jeres barns bordtennissport, og hvor I vil få lejlighed til at få svar på evt. spørgsmål.
Vi håber meget at I vil benytte denne mulighed for at blive klogere på børnenes muligheder i bordtennissporten. 

MANDAG den 18. september 2017 kl. 18.00 – ca. 19.00 i Frederiksborgcentret Lokale 1

Mødet er for forældre til nyere spillere på U1 og U2 men ALLE er velkomne.

DAGSORDEN

 • 1. VELKOMST/PRÆSENTATIONSRUNDE
 • 2. HVORFOR FORÆLDREMØDE?
 • 3. Forskelligt Velkomst-/opstarts- information
 • 4. RELEVANTE LINKS (Stævnetilmelding, Facebook, DBTU mv)
 • 5. TRÆNERNES INFO (bat mm)
 • 6. EVT. (bl.a. Kegleturnering, Klubtur til Århus, orientering om ombygning i Frederiksborgcentret)
 • 7. SPØRGSMÅL

Vi sørger for lidt kaffe og kage og håber at se rigtig mange af Jer.

Se hvilke hold der træner hvornår HER.

På spilleudvalgets vegne Helle og Louis.

Åbent hus for 60+ spillere

Hold hjernen i form i HGI Hillerød Bordtennis

”BAT60+” er et nyt samarbejdsprojekt mellem DGI og DBTU, et initiativ, der tilbyder alle over 60 år at holde hjernen i form, og at starte træningen uden krav af nogen art.

HGI Bordtennis i Hillerød er med i samarbejdet, og tilbyder spilmuligheder hver onsdag formiddag, som passer i 60+’ernes dagsrytme og livsstil og sikrer samtidig plads til hyggeligt samvær før, under og efter træningen med bold og bat.

Vi holder ÅBENT HUS for nye 60+ medlemmer onsdag den 13. september kl. 10 til 12, hvor du kan komme godt fra start. Du skal bare møde op i vores bordtennislokaler på første sal i FrederiksborgCentret.

Træning der batter på flere måder

Bordtennis sætter ikke bare konditionen på prøve, men påvirker og styrker mange steder i hjernen på én gang, hver gang du spiller. Spillet træner reaktionsevne og balance samt styrker musklerne. ”BAT60+” er derfor en velegnet mulighed for at få motioneret både fysikken og det mentale, når man har passeret de 60 år. Alle kan være med på tværs af form og ambitioner, da spillet kan varieres i tempo og intensitet. Det sociale vil være en stor del af spillet, og der vil blive taget godt i mod nye spillere, så du får lyst til at blive hængende og komme igen.

60+’erne buldrer frem

Væksten i 60+ bordtennisspillere var i Danmark 12% fra 2014 til 2015 og det forventes at fortsætte i de kommende år. Den seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik viser, at der forventes at kommer over 100.000 flere i 60+ gruppen, og mange af disse oplever paradigmeskift i form af større krav og ønske om bedre fysisk formåen selv i en høj alder. Det kan bordtennis gøre for dem! Der vil være mulighed for bordtennistræning under kyndig vejledning fra en erfaren instruktør.

 Slå til nu!

BAT60+ HGI Hillerød Bordtennisklub

Der er altid tid til en hyggesnak i HGI


 
BAT60+ HGI Hillerød Bordtennisklub

Det sociale er i højsædet og der er altid kaffe på kanden når vi mødes til BAT60+ i HGI


 Vil du prøve at spille bordtennis og være en del af ”BAT60+”, så mød op i Danmarks bedste bordtennislokaler i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, hvor der spilles hver onsdag kl. 10,00 – 12,00. ”BAT60+” begynder onsdag den 6. september 2017, og alle er meget velkomne.
Er du interesseret i at spille turneringsbordtennis arrangerer DBTU/DGI bordtennisstævner, bl.a. i Hillerød 6. og 8. november 2017.
Har du spørgsmål, så kontakt HGI Bordtennis på e-mail grethe.v.post@gmail.com, eller læs videre på hjemmesiden,www.hgibordtennis.dk hvor det også er muligt at få yderligere oplysninger.
Grethe V Post - BAT60+ HGI Hillerød Bordtennisklub

Koordinator Grethe V Post klargør kaffen til deltagerne i onsdagens træning


p.s.: Vil du vide mere? Læs mere på
http://www.dgi.dk/bat60 eller http://www.dbtu.dk/bat60 og se videoindlæg fra TV Nordsjælland HER.

Velkommen til sæson 2017-18 (sæsonstart tirsdag den 8. august)

Formand Thomas Hjermind Jensen byder velkommen. Det er nemlig på tirsdag vi for alvor tager fat på en ny frisk bordtennis sæson med flere nyheder i HGI Hillerød Bordtennis.
Velkomsten indledes med orderne:
“Tirsdag den 8. august starter den nye sæson i Hillerød G.I. Bordtennis, så har du ikke været aktiv i forbindelse med vores sommertræning i år, er det nu, at du skal finde battet frem.
Mulighederne for at få motion og blive en bedre bordtennisspiller er igen helt i top.
Vi har igen i år et stærkt og engageret trænerteam, som alle er bevidste om at målrette træningen for både motionist og elitespillere.
Er du i tvivl om hvilket hold du spiller på, så kontakt din træner eller skriv til medlem@hgibordtennis.dk.
Er du i tvivl om din kontingent betaling kontakt medlem@hgibordtennis.dk.
I den nye sæson vil der også være mange muligheder for at prøve sig selv af i konkurrence – til stævner og i holdturneringen.
Flere stævner vil igen i år blive arrangeret som klubture. Ligesom der vil komme flere træningslejre og sociale aktiviteter.
Nyt i år vil være:
• Flere fælles arrangementer ifb. med Stiga division herrer og elitedivision dame hjemmekampe
• Vores 2 Uddelinger af F. Magasinet er stoppet (Indtægter – 65.000 kr.  skal findes 2på anden måde – Helst via sponsorer)
• Husk alt er opdateret i klubbens kalender – som kan findes her: Klubbens-kalender
Alle medlemmer og forældre bedes læse .sæsonvelkomsten i sin fulde længe her: Opstarts information Hillerød G.I. Bordtennis 2017-2018