Generalforsamling torsdag den 25. februar

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i HGI Bordtennis
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.00
i FrederiksborgCentret mødelokale 7
(email er oprindeligt sendt til medlemmer den 6. februar)
Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge af Morten:
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det igangværende år
 6. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson
 7. Valg af bestyrelse, herunder
  valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen,
  valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år ad gangen,
  I det bestyrelsen, som skal bestå af 6-10 medlemmer, efterfølgende konstituerer sig selv.
 8. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, valgt for 1 år ad gangen
 9. Uddeling af hæderspriser
 10. Eventuelt

Ad 4) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt eller via mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
Mail til formand@hgibordtennis.dk
ad 7) Bestyrelsen består pt. af : Thomas Hjermind Jensen, Torsten Hansen, Casper Tingleff, Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, Niels Reuther, Rikke Salomonsen, Lars Svarer, Lone Simonsen, Peter Carstensen og Jørgen Schultz (Suppleant)
På valg er : Thomas Hjermind Jensen, Niels Reuther, Rikke Salomonsen, Lone Simonsen, Peter Carstensen og Jørgen Schultz (Suppleant)
ad 8) Revisor : Henriette Schönemann – suppleant : Lars Svarer (men tiltrådt som Kasserer)
Hillerød, d. 5 februar 2016
Med venlig hilsen
Hillerød G.I. Bordtennis Bestyrelse

Nye ansigter i hallen

Den nye sæson står for døren, og vi har en masse spillere som skal i gang med at nyde spillet. Derfor gør klubben alt for at give alle den bedst mulige træning og oplevelse. Det gælder uanset om man er begynder-, let øvet-, elite- eller motionistspiller.
I den forbindelse er der kommet 2 nye trænere til:
Jesper Dahl
Jesper Dahl

 • Alder: 33 år.
 • Spiller Elite division for Vestegnen den kommende sæson.
 • Var fast mand på ungdoms landsholdene i UEM som både drenge og Junior, hvor han var fast makker med Michael Maze.
 • – Tidligere ungdom elite træner i Amager og Vestegnen.
 • – Vinder af Børnelykkehjulet med Bengt Burg tilbage i starten af 1990 ́erne.

Jesper skal stå for Ungdoms Talent holdet om tirsdagen fra 17.30 til 19.30.
Derudover har vi fornøjelsen af hans gode spil på eliteholdet, hvor han vil træne med fast også om tirsdagen.
Frank Nielsen
Frank Nielsen

 • Alder: 36 år.
 • Sølv medalje ved U-EM 1990 for drengehold sammen med Martin Monrad og Morten Knudsen ( den første medajle nogensinde til Danmark ved U-EM i øvrigt)
 • Har spillet i Elitedivisionen for Ølstykke.
 • Var kendt for den bedste baghånd og mest ”klik” i battet af alle i hele Danmark.

Frank er også selv tilbage ved bordet i den nye sæson. Men hvor højt er niveauet efter en længere pause?
Og så skal det selvfølgelig nævnes at cheftræner Ola Lindberg, Casper Tingleff og Peter Trans har valgt at fortsætte det gode arbejde fra sidste sæson, til stort glæde for sportschefen.
Udover de 2 ovennævnte trænere arbejdes der på at tilknytte en eller to mere til klubbens træner team. Der kommer en udmelding fra klubben lige så snart noget er endeligt på plads.
Det skal også nævnes at, til nogle af træningerne er der inviteret spillere udefra. De skal være med til at højne kvaliteten på træningen og yde god sparring til vores egne talenter. Så bliv ikke overrasket hvis du ser spillere udefra pludselig stå ved bordet i Vores klub.
Mere info om dette kan læses her: https://www.facebook.com/groups/673534586066527/?fref=ts.
Hvilke hold vores spillere skal tilknyttes, bestemmes af trænerne og en udmelding kommer meget snart.
Med venlig hilsen
Sporstchef
Jesper Møller

Træner søges til begynderhold

(Opdateret: Træner til vores begynderhold er fundet)
Sommerferien er meget snart overstået, og vi skal i gang med en ny spændende sæson.

I den forbindelse mangler vi en træner til, at tage sig af vores begynder hold hver mandag fra kl. 17.30 – 19.00.
Vi forstiller os, at Du er over 18 år, og god med børn. Trænererfaring er ikke et krav – men Du skal være villig til at lære og suge til sig fra klubbens elite trænere. I træningen skal Du have ansvaret sammen med klubbens dygtige spiller Peter Trans.
Vi hører gerne fra alle, som er interesseret så hurtigt som muligt. Er det noget for dig?
Kontakt 

Jesper Møller Jesper Møller

Sportschef og talent træner
Tlf: 23 44 00 06
E-mail: jespermoeller76@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevante links
Træningshold for ungdomsspillere
Trænerne i HGI Bordtennis

HGI Bordtennis præsenterer ny 3-årig udviklingsplan

Medaljer i alle de bedste ungdomsrækkker, 8 medaljer til DM Ungdom, Højt og motiverende træningsmiljø, Hold i alle rækker op til 1. division – (gerne højere), Pigespillere med egen træningsgruppe… Det er blot nogle af de sportslige målsætninger bestyrelsen har sat i den nye 3 års udviklingsplan. En strategi der skal sikre, at… Continue reading