Generalforsamling den 23. februar kl. 19

Kære alle medlemmer,
Vi håber i vil benytte jer af denne mulighed og deltage i generalforsamlingen i jeres klub.
I har her muligheden for, at høre om året der gik, men også komme med input og ideer til hvad i synes er vigtigt af fokusere på fremover.
Der vil være kaffe og kage, samt en afsluttende vand/øl.

Der indkaldes hermed til
Generalforsamling i HGI Bordtennis
torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00
i FrederiksborgCentret mødelokale 2

Dagsorden iflg. vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og meddelelse af decharge af Lars
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det igangværende år
 6. Fastlæggelse af kontingent for den kommende sæson
 7. Valg af bestyrelse, herunder
  valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer, valgt for 2 år ad gangen,
  valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen, valgt for 1 år ad gangen,
  Bestyrelsen, som skal bestå af 6-10 medlemmer, efterfølgende konstituerer sig selv.
 8. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, valgt for 1 år ad gangen
 9. Uddeling af hæderspriser
 10. Eventuelt

Ad 4) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt eller via mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
Mail til formand@hgibordtennis.dk

ad 7) Bestyrelsen består pt. af : Thomas Hjermind Jensen, Torsten Hansen, Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, Rikke Salomonsen, Lars Svarer, Lone Simonsen, Peter Carstensen og Jørgen Schultz (Suppleant)
På valg er : Torsten Hansen, Bent Tusse Schultz, Mark Zebitz, 2 ledige pladser (1 år), 1 ledig plads (2 år) + Suppleant
Bestyrelsen indstiller : Peter Wolfsberg som bestyrelsesmedlem i 2 år
ad 8) Revisor : Henriette Schönemann – suppleant : Morten Brammer


Indkaldelsen er sendt pr. e-mail til alle medlemmer den 9. februar 2017.

Nøgleord: .Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.