HGI deltog i inspirationsdag om frivillighed

HGI Hillerød Bordtennisklub var, sammen med alle frivillige, foreningsaktive og samarbejdspartnere på tværs af kulturen-, idrætten- og det sociale område i Hillerød Kommune, inviteret til  Inspirations- og Netværksdag i Frederiksborgcentret hvor vi blev inspireret til brug af frivillig arbejdskraft i klubben.
 
Vores dejlige klub ville jo på ingen måde kunne fungere i det daglige uden vore mange frivillige som yder et uvurderligt stykke arbejde for, at netop vores klub skal være klubben alle har lyst til at være en del af, uanset om det er for topresultater, det sociale sammenhold, eller noget helt tredje. Vi vil gerne starte med at rette en STOR TAK til alle jer som på den ene eller anden måde med stort eller småt bidrager til, at HGI Hillerød Bordtennisklub er en af landets bedst fungerende klubber – TAK!
I håbet om at få ny inspiration til vores dejlige klub, og skabe netværk til andre foreninger til fordel for klubben, deltog Mette Sten Frederiksen og undertegnede sidste lørdag i Inspirations- og Netværksdagen.
Inden denne dag havde undertegnede deltaget i Frivilligcenter Hillerøds Facebookreklame som repræsentant for den sportslige side. Du kan se FB reklamen hvor jeg fortæller lidt om hvorfor jeg havde tilmeldt mig HER eller på Frivilligcenterets FB side HER.
Selve dagen har Mette været sød at fortælle lidt om her:
“I lørdags havde Louis og Mette taget imod tilbuddet fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS), Kulturlivet og Frivilligcenter Hillerød, om at deltage i Inspirations- og Netværksdagen.
Vi mødte op i Frederiksborgcentret lørdag kl. 9:30, og efter at have indtaget lidt morgenmad gik dagen i gang.
Vi var godt 80 repræsentanter samlet fra mange forskellige foreninger, blandt andet fra sportsforeninger, lokalråd, spejder, kunstforeninger, Hjerteforeningen, Hillerød kræmmermarked, og mange flere.
Lasse Petersen (Klub Frivillig Skævinge) bød velkommen til en spændende dag, hvor vi i løbet af dagen kunne få mulighed for at deltage i 3 ud af 6 af disse foredrag/workshops:
– Klub Frivillig / Lasse Petersen – Praktiske fif til rekruttering af frivillige
– Idræt og Sociale Medier / Jakob Lind – Synlighed i din forening igennem Facebook
– DGI / Peter Bennett – Trivsel og inklusion i foreningen
– Dansk Handicap SUMH / Karen – Vejen til et mere mangfoldigt foreningsliv
– Ungdommens Røde Kors / Martin Topf – Nye former for frivillighed – disruption i foreningslivet
– Klaverfabrikken / Jens Jepsen – Unge og frivillighedskultur
Inspirations- og Netværksdag 2017 - HGI Hillerød Bordtennisklub
Først indledte Marie Holdt fra Ingerfair –som fortalte, at over de sidst 10 år er alderen på frivillige generelt blevet ca. 10 år højere så den i dag for frivillige lander omkring de 70 år (heldigvis ser det anderledes ud i vores klub). Derudover kunne hun fortælle os om 6 forskellige typer af frivillige hjælpere, og at der i dag er flere frivillige der kun deltager med en kortvarig indsats. Ofte er dem der trækker læsset i foreningerne hovedsageligt ældre frivillige, men der er også klart en tendens mod, at de frivillige der handler, er dem der bestemmer. Bestyrelsesposter har ikke helt den samme betydning i dag som tidligere. Hun fortalte også om vigtigheden af at have et inkluderende idrætsmiljø, og at det vil være godt at have et mix af de 6 typer frivillige i klubben.

Inspirations- og Netværksdag 2017 HGI Hillerød Bordtennisklub

For at holde os til ilden var der arrangeret let motion dagen igennem.


Efter dette og lidt motion skulle vi ud og deltage i vores første foredrag/workshop. Mette startede hos Jens Jepsen fra Klaverfabrikken, hvor Jens kort fortalte om hvordan Klaverfabrikken opstartede for mange år tilbage drevet af frivillige hænder. Han fortalte om hvordan en passion for jazz i dag er blevet til et større tilbud om samvær for alle der har lyst, drevet af frivillige kræfter. Hos dem er det de enkeltes idéer, der kan blive til noget større ved at bruge ens sociale netværk ved at den frivillige har bolden og handler på idéen under ansvar.
Inspirations- og Netværksdag 2017 - Klub Frivillig - Lasse Petersen

Lasse Petersen – Klub Frivillig Skævinge, rejser nu landet rundt og inspirerer til rekruttering


Louis hørte om Klub Frivillig, som har udviklet en detaljeret oversigt, hvor alle små som store frivillige opgaver i Skævinge er oprettet i NemVagt systemet, så alle fra Klub Frivillig databasen kan byde ind på netop de opgaver som de kan overskue at hjælpe med. I Skævinge har de via systemet indtjent 180.000 kr hvoraf de 120.000 kr indtil videre er fordelt tilbage til klubberne, ud fra de opgaver de enkelte klubbers frivillige har deltaget i (f.ex. modtog fodboldklubben 64.000 kr). Der er også lavet Frivillig-certifikat som de unge kan benytte til deres CV.
I vores egen klub benytter vi os også allerede af NemVagt til at dække nogle af de vagter der er brug for frivillige til, og det vil være dejligt hvis ALLE vore forældre er en del af dette frivillignetværk, og dermed får mulighed for at byde ind når der skal bruges hjælp til kortvarige opgaver (f.ex. i forbindelse med Danish International i maj).
Hvis ikke du allerede har en profil på vores NemVagt håber vi meget at du vil oprette dig HER
Klub Frivillig Tips - Inspirations- og Netværksdag HGI Hillerød Bordtennisklub 2017

Klub Frivillig Tips


Næste foredrag blev for Mette – SUMH Dansk Handicap. Hvor der blev talt om at selvom man har et handicap vil man gerne være aktiv. Arni der sad i kørestol og havde respirator og muskelsvind, havde aldrig set sit handicap som en forhindring. De fortalte om at de projekter de havde i gang. Meget spændende at høre om. De fortalte også at de gerne ville være med til at hjælpe foreninger med at indrette klubbernes faciliteter, så handicappet uden problemer kunne være en del af klublivet.
Louis deltog i foredrag/workshop om Idræt og de sociale medier, hvor vi allerede er langt fremme takket være bl.a. Torsten. Til gengæld kunne vi videreformidle og bidrage med gode fif, som de øvrige foreninger kunne få glæde af.
Efter frokost var vi klar til endnu et foredrag/workshop, hvor Mette deltog hos DGI, hvor der blev fortalt om hvor vigtigt det er, at der er trivsel i en forening. Peter Bennet fortalte om at det er vigtigt at snakke om alle ting i en klub mellem spiller, træner og forældre. Boost trivslen var et meget spændende foredrag. Louis valgte at deltage hos Jens Jepsen fra Klaverfabrikken.
Efter at de sidste foredrag var afsluttet afrundede vi med i små grupper, at drøfte hvad vi havde fået ud af dagen.
Inspirations- og Netværksdag 2017 - HGI Hillerød Bordtennisklub - Mette Sten Frederiksen - Louis de Voss

Mette og Louis evaluerer sammen med repræsentanter fra Kvindecentret og Frivilligcenter Hillerød.


Jeg (Mette) har fået disse ideer:
· Temadag om trivsel i klubben,
· Der bør arbejdes på, at få Unge repræsentanter med i vores bestyrelse.
· Temadag/træning planlagt af spillere.
· Frivillig dag for flere foreninger, og at der måske i Hillerød kommune bør udvikles et fritidskort for unge, ligesom der i dag findes for børn i folkeskolen 1-10 klasse, så foreningerne kunne holde på de unge mennesker. Bordtennis vil være en naturlig del heraf.
Jeg erfarede, at alle foreninger har de samme problemer med at skaffe frivillige til at hjælpe i deres foreninger/klubber.
Jeg er 100 % sikker på, at hvis der kommer et sådan tilbud igen, vil jeg igen deltage. Og jeg vil prøve at få både trænere, bestyrelsen og spillere med – Mette Sten Frederiksen.”
Under evalueringsforløbet lavede Frivilligcenter Hillerød en kort video med Mette som her som repræsentant for den sportslige side fortæller hvad hun fik ud af dagen. Du kan se videoen HER.
Videoen af Mette er blot en af flere som alle kan ses på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside, sammen med deres efterskrift om dagen med billeder m.m. Du kan også her se Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) formand Jørgen Nielsens kommentarer til arrangementet. Klik ind på siden HER.
Vi håber at mange flere frivillige fra klubben har lyst til at deltage hvis der skulle blive inviteret til en efterfølger. Der var virkelig arrangeret en god dag med masser af spændende inspiration og ikke mindst netværk. Lad os i fælleskab få gode idéer til at finde flere frivillige hænder til vores dejlige klub – der kan altid bruges flere, og lad os som altid løfte i flok!
Ud over Mettes gode forslag og det der er flettet ind ovenfor har jeg (Louis) registreret lidt idéer HER.
 
AF: Mette Sten Frederiksen / Louis de Voss.
P.S. Fik du tilmeldt dig NemVagt – ellers får du lige linket igen HER. 😉

You may also like...